การเดินทางเข้าประเทศ

หนังสือเดินทางและวีซ่า
          กระทรวงการต่างประเทศออกประกาศ เรื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราเมื่อเดินทางไปถึงประเทศจุดหมายปลายทาง (Visa on Arrival) สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางไปประเทศไทย โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประกาศเพิ่มค่าธรรมเนียมตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวใช้ได้ครั้งเดียว สำหรับการยื่นขอรับการลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ Visa on Arrival จาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 เป็นต้นไป เพื่อให้มีอัตราค่าบริการเท่ากับค่าธรรมเนียมตรวจลงตราที่สถานทูต หรือกงสุลไทยในต่างประเทศ
          ทั้งนี้ รายชื่อ 18 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน) ที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) มีดังต่อไปนี้
          1. ราชรัฐอันดอร์รา (Andorra)
          2. สาธารณรัฐบัลแกเรีย (Bulgaria)
          3. ราชอาณาจักรภูฏาน (Bhutan : Kingdom of Bhutan)
          4. สาธารณรัฐประชาชนจีน [China : Peoples Republic of China]
          5. สาธารณรัฐไซปรัส (Cyprus : Republic of Cyprus)
          6. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (Federal Democratic Republic of Ethiopia)
          7. สาธารณรัฐอินเดีย (India : Republic of India)
          8. สาธารณรัฐคาซัคสถาน (Kazakhstan : Republic of Kazakhstan)
          9. สาธารณรัฐลัตเวีย (Latvia : Republic of Latvia)
          10. สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Lithuania : Republic of Lithuania)
          11. สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Maldives : Republic of Maldives)
          12. สาธารณรัฐมอลตา (Malta)
          13. สาธารณรัฐมอริเชียส (Mauritius : Republic of Mauritius)
          14. โรมาเนีย (Romania)
          15. สาธารณรัฐซานมารีโน (San Marino)
          16. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia : Kingdom of Saudi Arabia)
          17. ไต้หวัน (Taiwan)
          18. ยูเครน (Ukraine)
          19. อุซเบกิสถาน (Uzbekistan)


สนามบินภายในประเทศ
          การขนส่งทางอากาศของไทยเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา โดยไทยมีท่าอากาศยานนานาชาติแห่งแรกคือท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (ชื่อเดิมคือ ท่าอากาศยานกรุงเทพ) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า สนามบินดอนเมือง เปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2457 จนกระทั่ง พ.ศ. 2549 ก็เปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแทน แต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ท่าอากาศยานดอนเมืองได้กลับมาให้บริการเที่ยวบินแบบประจำ เที่ยวบินในประเทศอีกครั้ง
          ปัจจุบันมีสายการบินจากทั่วโลกแวะลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองและท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นจำนวนมาก ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          นอกจากนี้ประเทศไทยมีท่าอากาศยานรองรับเที่ยวบินต่างๆ เป็นจำนวนมากทั่วประเทศ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี และท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เป็นต้น
         
สนามบินภายในประเทศช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เพราะนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งต้องการลดเวลาในการเดินทาง อีกทั้งยังมีบริการต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน สนองความต้องการในด้านต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวพึงประสงค์ มีความปลอดภัย และทันสมัยด้วยเทคโนโลยีในทุกระบบ  ด้วยเหตุนี้จึงมีนักท่องเที่ยวใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ