วันหยุดประจำปี

เดือนมกราคม

 • วันที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

เดือนมีนาคม

 • วันที่ 1 มีนาคม วันมาฆบูชา

เดือนเมษายน

 • วันที่ 6 เมษายน วันจักรี
 • วันที่ 13-15 เมษายน วันสงกรานต์

เดือนพฤษภาคม

 • วันที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันที่ 14 พฤษภาคม วันพืชมงคล
 • วันที่ 29 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

เดือนกรกฎาคม

 • วันที่ 27 กรกฎาคม วันอาสฬหบูชา
 • วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และวันเข้าพรรษา

เดือนสิงหาคม

 • วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ

เดือนตุลาคม

 • วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
 • วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

เดือนธันวาคม

 • วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
 • วันที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี