ไหว้พระ นอนแพ นั่งแช่น้ำตก (3 วัน 2 คืน)
กาญจนบุรี

วันที่ 1

เวลา 10.00 น. เดินทางถึงวัดถ้ำเสือ – วัดถ้ำเขาน้อย อ.ท่าม่วง ร่วมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และบูชาพระพุทธรูปปางประทานพร ขนาดใหญ่บนยอดเขา อุโบสถอัฏมุขทรงไทย วิจิตรตระการตา

เวลา 12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 น. เดินทางไปชม สุสานทหารสัมพันธมิตร “สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก” หรือ “สุสานทหาร สหประชาชาติ” หรือที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรีทั่วไปเรียกว่า “ป่าช้าอังกฤษ” เป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในจำนวนสามแห่งที่ตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟไทย – พม่า บรรจุศพเชลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะถึง 6,982 หลุม และยังมีสุสานช่องไก่ พื้นที่ภายในได้รับการตกแต่งไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม เหนือหลุมฝังศพทุกหลุมมีแผ่นทองเหลืองจารึก ชื่อ อายุ และประเทศของผู้เสียชีวิต บรรทัดสุดท้ายเป็นคำไว้อาลัยที่โศกเศร้า ทุกปีจะมีวันที่รำลึกถึงผู้เสียชีวิตเฉพาะของคนชาติต่าง ๆ

เวลา 14.00 น. แวะชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เส้นทางรถไฟสายมรณะ สัญลักษณ์ของการมาเยือน จ.กาญจนบุรีที่โด่งดังไปทั่วโลก และเลือกซื้อพลอยตามอัธยาศัย

เวลา 14.30 น. เดินทางไป น้ำตกเอราวัน อ.ศรีสวัสดิ์ น้ำตกเอราวัณเป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาม เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เดิมมีชื่อว่า น้ำตกสะด่องม่องลาย ตามชื่อลำห้วยม่องล่าย ซึ่งเป็นต้นน้ำสายน้ำจะไหลมาตามชั้นหิน แบ่งออกเป็นชั้นใหญ่ๆได้ 7 ชั้น น้ำตกชั้นแรกมีชื่อว่าไหลคืนรัง" ชั้นที่ 2 ชื่อ "วังมัจฉา" ชั้นที่ 3 "ผาน้ำตก" ชั้นที่ 4"อกผีเสื้อ" ชั้นที่ 5 "เบื่อไม่ลง" ชั้นที่ 6 " ดงพฤกษา" และชั้นสุดท้ายชื่อว่า "ภูผาเอราวัณ"โดยน้ำตกแต่ละชั้นไม่ใช่มีแค่ชื่อที่ไม่เหมือนกันเท่านั้น แต่น้ำตกแต่ละชั้นก็มีความสวยงามที่ แตกต่างกันออกไป

เวลา 16.30 น. เดินทางไป ชมวิวทิวทัศน์เหนือเขื่อนศรีนครินทร์

เวลา 17.00 น. เดินทางเข้าที่พัก โดยเลือกที่พักที่เป็นแพพักของแม่น้ำแควใหญ่ รับประทานเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

เวลา 09.00 น.  รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.30 น. เดินทางไปถ้ำกระแซ สถานีถ้ำกระแซ ที่แห่งนี้เองคือจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทุกคนลงมาเดินเล่นบนรางรถไฟ ถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนานเพื่อประทับไว้เป็นครั้งหนึ่งแห่งความทรงจำ แม้ทางรถไฟสายมรณะ สายนี้ได้กลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวไฮไลต์ของกาญจนบุรีไปแล้ว แต่ในอดีต ที่นี่คือเส้นทางแห่งความทุกข์ทรมาน และเจ็บปวดของเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2โดยกองทัพญี่ปุ่นเพื่อเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของจักรวรรดิญี่ปุ่นเข้าสู่ประเทศเมียนมา

เวลา 12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณน้ำตกไทรโยคน้อย อ.ไทรโยค

เวลา 13.00 น.  ชื่นชมและเล่นน้ำตกไทรโยคน้อย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกเขาพัง เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน เหตุที่ได้ชื่อว่าน้ำตกเขาพัง เพราะเกิดบน หน้าผาหินปูนที่พังทลายลงมาจนเกิดโขดหินปูนลดหลั่นกันอยู่ตรงบริเวณเชิงเขา ต้นกำเนิดเป็นน้ำผุดจากภูเขาแล้วไหลมาตาม ลำธารเล็กๆ ไหลตกลงที่ผาหินปูนที่มีความสูง ประมาณ 15 เมตร แผ่กระจายไปตามพื้นเขาลาดเอียง ภายใต้ร่มเงาของพันธุ์ไม้ และยังเลือกชม ช็อปของฝากของดีของอำเภอไทรโยคอีกด้วย

เวลา 13.30 น.  เดินทางเข้าที่พัก โดยเลือกที่พักที่เป็นแพพักของแม่น้ำแควน้อย รับประทานเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3

เวลา 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางจากที่พัก มุ่งสู่ตลาดน้ำกองถ่ายค่ายสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ 9

เวลา 10.00 น.  แวะชมตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ ซึ่งเดิมแต่ก่อนนั้นเคยเป็นพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ของบริษัท พร้อมมิตร สตูดิโอ ซึ่งได้ปิดกองไปตั้งแต่ช่วงต้นปี 2557 ต่อมาในภายหลัง กองพลทหารราบที่ 9 ได้นำพื้นที่กองถ่ายมาพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นตลาดน้ำแบบย้อนยุค โดยเป็นการย้อนตำนานเมืองหน้าด่านในอดีตสู่ตลาดน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดกาญจนบุรี

 เวลา 12.00 น.  แวะรับประทานอาหารกลางวันในเขต อ.เมือง

เวลา 13.00 น.  แวะซื้อของฝากของที่ระลึก และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

จุดที่ 1
กาญจนบุรี, ไทรโยค
จุดที่ 2
กาญจนบุรี, ไทรโยค
1. ถ้ำกระแซ
กาญจนบุรี, ไทรโยค
2. ทางรถไฟสายมรณะ
กาญจนบุรี, ไทรโยค