Simply Life @อุโมงค์
ลำพูน

เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้จำลองอาคาร “ห้างเจ้า” มาก่อสร้างเป็นศูนย์วัฒนธรรมเทศบาลตำบลอุโมงค์ บริเวณปิงห่างหน้าวัดกอม่วง เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำมาหากินของชาวบ้านสมัยก่อน รวมทั้งได้พัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณะ  สถานที่ท่องเที่ยว  สำหรับพักผ่อนหย่อนใจแก่ชุมชน อีกทั้งยังมีโฮมสเตย์ ไว้รองรับนักท่องเที่ยว

กิจกรรมการท่องเที่ยว

1.ปั่นจักรยานชมแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตำบลอุโมงค์

2.ทำกิจกกรรมร่วมกับเจ้าของโฮมสเตย์ เช่น การสานสาดแหย่ง  การตัดตุง  cooking class 

3. เยี่ยมชมตลาดน้ำอุโมงค์

4.ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง - ใส้อั่ว