ชื่นชมความ'ยิ่งใหญ่' ลึกซึ้งใน “ศาสตร์พระราชา”
นครปฐม - สุพรรณบุรี - อ่างทอง

ชื่นชมความ'ยิ่งใหญ่' ลึกซึ้งใน “ศาสตร์พระราชา”

09.00 น.     เริ่มต้นการเดินทางยามเช้าด้วยการเดินทางไป นมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง  พระพุทธรูปปางมารวิชัย บริเวณริมแม่น้ำหน้าโบสถ์เป็นเขตอภัยทาน ร่มรื่น มีปลาสวายตัวโตนับพันอาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อขนมปังเลี้ยงปลาได้ และยังมีก๋วยเตี๋ยวเรือ รสเลิศขายทุกวัน นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ของเก่าให้ได้ชม และในทุกปีทางวัดไร่ขิงจะจัดงานนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงขึ้น มีการออกร้านและมหรสพมากมาย

 

10.00 น.     สักการะองค์พระปฐมเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ขอพรพระร่วงโรจนฤทธิ์  วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร หรือที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่า วัดใหญ่ เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวนครปฐมที่มีคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ประติมากรรมที่งดงาม

 

12.00 น.     แวะรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.30 น.     เข้าสู่เมืองสุพรรณ ที่ถ้าไม่มาแวะมา กราบไหว้หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองสุพรรณ เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณ เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สามารถเดินชมจิตรกรรมขุนช้างขุนแผน ซึ่งในช่วงวันหยุดจะมีผู้คนมากมายมากราบไหว้ขอพร ถ้าหากมีโอกาสมาเมืองสุพรรณ สถานที่แรกที่ไม่ควรพลาด ต้องแวะชมความงดงามขอหลวงพ่อโต และกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล

 

14.30 น.     ออกเดินทางสู่ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช้  เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมคุณค่าของอาชีพชาวนาที่มีบุญคุณต่อผืนแผ่นดินไทย

 

17.00 น.     ชื่นชมความยิ่งใหญ่ในจังหวัดอ่างทอง ณ วัดม่วง ที่มีทั้งพระอุโบสถล้อมรอบด้วยกลีบบัวที่ใหญ่ที่สุด วิหารแแก้ว ดินแดนสวรรค์-นรก และพลาดไม่ได้ที่จะกราบสักการะ ขอพรหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคู่เมืองอ่างทอง อันมีพุทธลักษณะที่งดงามเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าขับรถไปช่วงเย็นๆ อากาศกำลังร่มรื่น มองจากไกลๆ แสงสีทองอร่ามจากองค์พระสะท้อนลงมาตัดกับทุ่งนาสีเขียว ยิ่งทำให้น่าเลื่อมใสศรัทธา

จุดที่ 1
นครปฐม, สามพราน
จุดที่ 3
สุพรรณบุรี, เมืองสุพรรณบุรี
จุดที่ 5
อ่างทอง, วิเศษชัยชาญ
1. วัดไร่ขิง
นครปฐม, สามพราน
3. วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
สุพรรณบุรี, เมืองสุพรรณบุรี
5. วัดม่วง
อ่างทอง, วิเศษชัยชาญ