ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เที่ยวได้ทุกวันที่ดินแดนตะวันออกไทย
ชลบุรี - ระยอง - จันทบุรี - ตราด

"ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เที่ยวได้ทุกวันที่ดินแดนตะวันออกไทย"

วันที่ 1 

08.00น.     เดินทางสู่ท่าเรือพัทยาใต้ เพื่อนั่งเรือข้ามไปยังเกาะที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางไปท่องเที่ยวกันมากเป็นอีกเกาะหนึ่งของจังหวัดชลบุรี นั่นคือ เกาะล้าน เกาะที่มีนักท่องเที่ยวและกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชายหาดอันสวยงาม จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นบริเวณรอบเกาะได้ และการที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะล้านนี้ กิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้นั่นคือ การขี่รถจักรยานยนต์ชมทิวทัศน์รอบๆเกาะ นอกจากนี้ยังมีโรงแรมและที่พักอีกมากมายที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวพร้อมกับบริการที่ท่านจะประทับใจอย่างแน่นอน

08.50น.     เดินทางถึงเกาะล้าน ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเกาะและสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้ตามอัธยาศัย 

วันที่ 2 

10.00น.     เดินทางออกจากเกาะล้าน นั่งเรือกินลมชมวิว ข้ามมายังฝั่งที่ท่าเรือพัทยาใต้ หลังจากอิ่มเอมกับบรรยากาศของเกาะล้านอันสวยงาม และพักผ่อนหย่อนใจกันไปแล้ว เริ่มออกเดินทางไปยังจังหวัดต่อไปเพื่อท่องเที่ยวและหาประสบการณ์ใหม่ๆ เริ่มต้นกันที่จังหวัดระยอง

11.30น.     เดินทางถึงวัดป่าประดู่ พระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดระยอง เป็นวัดเก่าแก่อีก วัดหนึ่งในจังหวัดระยอง ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และชมพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีความแตกต่างจากพระพุทธรูปวัดอื่นๆคือ เป็นพระพุทธรูปไสยาสน์ตะแคงซ้าย และลอดใต้โบสถ์เก่าแก่เพื่อสะเดาะเคราะห์เเละความสิริมงคลแก่ชีวิต

รับประทานอาหารกลางวัน

14.00น.     หลังจากทำบุญกันอิ่มอกอิ่มใจแล้ว เดินทางมาถึงจังหวัดจันทบุรี เริ่มการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงฉลวย เป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกี่ยวกับการทำสวนไม้ผลและเกษตรผสมผสานอย่างปลอดภัย ศึกษาการทำเกษตรแบบผสมผสาน การทำปุ๋ยหมักชีวิภาพเพื่อนำไปใช้ในชุมชน เรียนรู้การอยู่อย่างพอเพียงโดยการพึ่งตนเอง และสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่ศูนย์ได้จัดไว้ให้

วันที่ 3

09.30น.     ต้อนรับสู่เช้าวันใหม่ เริ่มการเดินทางที่แรกของวันด้วย การท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากพื้นที่ที่โดนบุกรุกทำนากุ้งถูกพัฒนาเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับความสนใจและความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาเรียนรู้ถึงการอนุรักษ์ป่าชายเลย เดินชมความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวคุ้งกระเบนผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และจุดชมวิวที่สามารถเห็นวิวโดยรอบของอ่าวคุ้งกระเบนได้ 

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00น.     เดินทางสู่ดินแดนสุดทางบูรพา จังหวัดตราด จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะต่างๆภายในจังหวัดตราดกันมากมาย แต่นอกจากเกาะและชายหาดแล้ว มีสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นั่นคือ วัดโยธานิมิตร วัดหลวงเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตราด มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยในแต่ละปีจะมีการจัดงาน วันระลึกถึงพระเจ้าตากสินมหาราช และมีการเทศน์มหาชาติซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตราดได้เป็นอย่างมาก

14.10น.     ไม่ใกล้ไม่ไกลจากวัดโยธานิมิตรมากนัก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถ่ายทอดเรื่องราวและวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดตราดได้เป็นอย่างดี หากท่านใดสนใจ สามารถเดินทางมาได้ยังพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดตราดตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงสมันกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านนิทรรศการที่ว่าด้วยเรื่องของภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ ทำให้ผู้ที่เข้าชมรู้สึกเข้าถึงจังหวัดตราดได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมายในภาคตะวันออกที่รอให้ทุกๆท่านเข้าไปสัมผัสถึงเรื่องราวอันน่าสนใจ และความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงประสบการณ์ใหม่ๆที่ท่านจะได้การเดินทางท่องเที่ยว ร่วมเดินทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในดินแดนตะวันออกแล้วท่านจะพบกับความประทับที่ท่านไม่รู้ลืม

จุดที่ 1
ชลบุรี, บางละมุง
จุดที่ 2
ระยอง, เมืองระยอง
จุดที่ 5
ตราด, เมืองตราด
จุดที่ 6
ตราด, เมืองตราด