สัมผัสความสงบของหัวใจ ลึกซึ้งในพระธรรมคำสอน นอนสบายๆชมทะเลภูเขา
อุดรธานี - หนองคาย - เลย

ปฏิบัติธรรมยามเช้า เข้าถึงหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เดินชมโบราณสถานอันทรงคุณค่า สักการะหลวงพ่อพระใส ชมเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระราชนิโรธรังสีฯ สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นบนยอดภูเรือ ตระการตาด้วยพระอุโบสถไม้สักทั้งหลังแกะสลักด้วยลวดลายอันวิตรบรรจง นมัสการพระธาตุศรีสองรัก เข้าชมพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

จุดที่ 1
อุดรธานี, เมืองอุดรธานี
จุดที่ 2
หนองคาย, ท่าบ่อ
จุดที่ 3
หนองคาย, เมืองหนองคาย
จุดที่ 4
หนองคาย, ศรีเชียงใหม่
จุดที่ 5
จุดที่ 6
จุดที่ 7
เลย, ด่านซ้าย
จุดที่ 8
เลย, ด่านซ้าย
1. วัดโพธิสมภรณ์
อุดรธานี, เมืองอุดรธานี
2. วัดพระธาตุบังพวน
หนองคาย, ท่าบ่อ
3. วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส)
หนองคาย, เมืองหนองคาย
4. วัดหินหมากเป้ง
หนองคาย, ศรีเชียงใหม่
8. วัดเนรมิตวิปัสสนา
เลย, ด่านซ้าย