ท่องเที่ยวชุมชนวิถีบ้านๆกับบ้านคุกพัฒนา
สุโขทัย

จุดที่ 1
สุโขทัย, ศรีสัชนาลัย
1. หมู่บ้านทอผ้าหาดเสี้ยว
สุโขทัย, ศรีสัชนาลัย