เที่ยวชายแดน ชมพิพิธภัณฑ์ กินลมชมวิว
ประจวบคีรีขันธ์

จุดที่ 1
ประจวบคีรีขันธ์, เมืองประจวบคีรีขันธ์
จุดที่ 2
ประจวบคีรีขันธ์, เมืองประจวบคีรีขันธ์
จุดที่ 3
ประจวบคีรีขันธ์, เมืองประจวบคีรีขันธ์
จุดที่ 4
ประจวบคีรีขันธ์, เมืองประจวบคีรีขันธ์
1. ด่านสิงขร
ประจวบคีรีขันธ์, เมืองประจวบคีรีขันธ์
2. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
ประจวบคีรีขันธ์, เมืองประจวบคีรีขันธ์
3. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
ประจวบคีรีขันธ์, เมืองประจวบคีรีขันธ์
4. อ่าวมะนาว
ประจวบคีรีขันธ์, เมืองประจวบคีรีขันธ์