ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้
สุพรรณบุรี, เมืองสุพรรณบุรี

คลิกที่รูปเพื่อขยาย