ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จันทบุรี, ท่าใหม่

คลิกที่รูปเพื่อขยาย