พี.เค.เฮ้าส์

ที่มาของข้อมูล : พี.เค.เฮ้าส์
รายการ
  กรมการปกครอง
  dttak001
ชื่อโรงแรม
พี.เค.เฮ้าส์
พี.เค.เฮ้าส์
หมวดหมู่
โรงแรม
โรงแรม
ประเภทโรงแรม
มีห้องพัก และห้องอาหาร
มีห้องพัก และห้องอาหาร
เลขที่ใบอนุญาต
11/2560
11/2560
รายละเอียด
 
โรงแรมราคาประหยัดที่คุ้มเกินราคา ใกล้ตัวเมือง มีห้องพักเยอะและมีให้เลือกหลายแบบ ห้องกว้างสะดวกสบาย
รูปภาพหน้าปก
ที่อยู่
880 แม่ปะ แม่สอด ตาก
880 แม่ปะ แม่สอด ตาก
จำนวนห้องพัก
59
59
อัตราค่าเช่า
 
 
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
055532744
055532744
Email
 
 
Website URL
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่มมุสลิม
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
Social Network
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
การเดินทาง
 
มอเตอร์ไซด์ รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม