555 รีสอร์ท

ที่มาของข้อมูล : 555 รีสอร์ท
รายการ
  กรมการปกครอง
  dtkalasin001
ชื่อโรงแรม
555 รีสอร์ท
555 รีสอร์ท
หมวดหมู่
โรงแรม
โรงแรม
ประเภทโรงแรม
มีห้องพักอย่างเดียว
มีห้องพักอย่างเดียว
เลขที่ใบอนุญาต
131/2559
131/2559
รายละเอียด
 
รีสอร์ทบรรยากาศดี ใกล้แหล่งท่องเที่ยว มากมาย ที่พักที่พรั่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวทุกๆท่าน
รูปภาพหน้าปก
ที่อยู่
53 หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
53 หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
จำนวนห้องพัก
12
12
อัตราค่าเช่า
 
 
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
089 187 9445
Email
 
 
Website URL
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่มมุสลิม
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
Social Network
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
- พนักงานต้อนรับร้าน
- พื้นที่สูบบุหรี่
- แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน
การเข้าที่พัก
- บริการเช็คอิน 24 ชั่วโมง
การเดินทางไปที่ต่างๆ
- ที่จอดรถ
มีให้บริการทุกห้อง
- กระจก
- โทรทัศน์
- โทรทัศน์ (เคเบิล)
- เครื่องใช้ในห้องน้ำ
- โทรศัพท์
- น้ำขวดฟรี
- เครื่องปรับอากาศ
- ห้องปลอดบุหรี่
- ฝักบัว
- ตู้เย็น
ภาษาที่พนักงานให้บริการ
- ภาษาไทย
การเดินทาง
 
รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม