งานประเพณีนบพระ เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

ที่มาของข้อมูล : งานประเพณีนบพระ เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
รายการ
  ททท.
  dtkamphaengphet001
ชื่อกิจกรรม
งานประเพณีนบพระ เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561
งานประเพณีนบพระ เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
ประเภท
 
งานแสดงผลผลิตทางการเกษตรและศิลปหัตถกรรม เทศกาล งานประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง
รายละเอียด
ณ ลานโพธิ์ หน้าที่ว่าการ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ขบวนแห่ผ้า นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ การแสดง Light & Sound กิจกรรมแสดงบนเวที นิทรรศการของงานส่วนราชการ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **
งานนบพระ-เล่นเพลง งานประเพณีประจำจังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นในวันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เป็นประจำทุกปี และเนื่องในปีนี้ พ.ศ.2561 วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 จังหวัดจึงได้กำหนดจัดงานประเพณีระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ บริเวณวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงตำบลนครชุม และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรรวมทั้งบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ประเพณีนบพระ – เล่นเพลงนี้มีที่มาอ้างอิงจากบันทึกบนศิลาจารึกศรีนครชุม หลักที่ ๓ ได้บันทึกเอาไว้ว่า “ผู้ใดไหว้นบ กระทำบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุ และพระศรีมหาโพธิไซร์ มีผล อานิสงส์พร่ำเสมอดังได้นบพระผู้เป็นเจ้า” เนื่องจากในหลักศิลาได้กล่าวไว้อีกว่า ในสมัยแผ่นดินพระเจ้าลิไทหรือพระเจ้าทรงธรรมแห่งสุโขทัย เป็นยุคสมัยที่พุทธศาสนาเฟื่องฟูรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก พระศาสนาได้เผยแพร่ไปทั่วสารทิศ มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกามาบรรจุไว้ในองค์เจดีย์ที่วัดพระพรมธาตุเจดียาราม จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ได้นำต้นพระศรีมหาโพธิมาปลูกไว้ที่ด้านหลังองค์เจดีย์ด้วย
รูปภาพหน้าปก
กำหนดการ
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เวลาที่ใช้ทำกิจกรรม
 
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุกปี
ที่อยู่
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โทรศัพท์ 0 5571 8220 กำแพงเพชร
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร - สุโขทัย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
0 5651 4651-2
055-705004-7 055-705099 084-3878721
Email
tatuthai@tat.or.th
kamphaengphet@moi.go.th
Website URL
 
http://www.kamphaengphet.go.th/kp/
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่มสตรี
กลุ่มมุสลิม
กลุ่มมุสลิม
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
Social Network
 
https://www.facebook.com/kamphaenpghetTourismandSports
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
การเดินทาง
 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถโดยสารประจำทาง รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
เพื่อเที่ยวชมงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม