24 °
ท้องฟ้าแจ่มใส
1 / 6
กิจกรรมการแข่งขันเรือยาว ๕ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
จ.ยะลา, อ.เมืองยะลา

วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด : 01 ส.ค. - 30 ก.ย. 2561

0 คะแนน | ( 0 รีวิว )

  • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  • ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtyala001
    สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ที่อยู่
129 ถนนเทศบาล3 ถนนเทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์
073213722

โทรสาร
073213722

อีเมล
yala@mots.go.th

เว็บไซต์

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่
2วัน

การเดินทาง
จักรยาน
มอเตอร์ไซด์
รถยนต์

สภาพอากาศ

วันที่
รายละเอียด
สูง / ต่ำ
พ. ก.ย. 19
ท้องฟ้าแจ่มใส
32°/23°
พฤ. ก.ย. 20
ท้องฟ้าแจ่มใส
31°/23°
ศ. ก.ย. 21
มีเมฆบางส่วน
31°/24°
ส. ก.ย. 22
ฝนตกเล็กน้อย
30°/24°
อา. ก.ย. 23
เมฆเป็นส่วนมาก
32°/24°
จ. ก.ย. 24
ฝนตกเล็กน้อย
29°/24°
อ. ก.ย. 25
ฝนตกเล็กน้อย
31°/23°
ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
รายละเอียด
เรือ กับ วิถีชีวิตไทย แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางสำคัญในการสัญจรติดต่อไปมาค้าขายซึ่งกัน
และกันมาแต่บรรพกาล เรือจึงเป็นพาหนะสำคัญในวิถีชีวิตของชาวไทยที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพชนแต่บรรพกาลประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการสัญจรระหว่างบ้านและชุมชน เรือเป็นพาหนะที่มีบทบาทสำคัญแต่อดีตจวบจนปัจจุบันทั้งในวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การคมนาคมขนส่ง ตลอดจนก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแห่งสายน้ำของสยามประเทศ ซึ่งในบริเวณแม่น้ำปัตตานีของจังหวัดยะลาก็เคยมีร่องรอยชุมชนโบราณที่อาศัยแม่น้ำในการสัญจรและการประมงตั้งแต่สมัยศรีวิชัย แต่ในสภาพปัจจุบันบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีและความสะดวกเข้ามาแทนที่วัฒนธรรมการสัญจรทางน้ำจึงเลือนหายไปกับกาลเวลา ทำให้มนต์เสน่ห์ของแม่น้ำปัตตานี เริ่มเป็นเพียงแม่น้ำลำคลองทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงควรฟื้นฟูวัฒนธรรมการใช้เรือในจังหวัดยะลา โดยใช้กีฬาเรือพายเป็นสื่อในการปลูกฝังวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษให้เยาวชนและประชาชนรุ่นใหม่ได้รับรู้วิถีชีวิตของบรรพบุรุษของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นกีฬาสากลที่บรรจุในการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่าง “โอลิมปิก” ซึ่งในประเทศไทยยังขาดนักกีฬาเรือพายที่มีความสามารถเนื่องจากขาดบุคคลากรที่มีความรู้และขาดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาชนิดนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนกีฬาชนิดนี้ให้แพร่หลาย โครงการนี้เป็น จุดเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่การแข่งขันเพื่อค้นหาผู้เป็นเลิศด้านกีฬาเรือพายในจังหวัดยะลาโดยใช้ กิจกรรมนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเป็นสนามประลองและเป็นการปั้นนักกีฬาพายเรือสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศต่อไป นอกจากจะหาผู้มีความสามารถที่แท้จริงได้แล้ว
ยังเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชนต่าง ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่สังคมที่มีความปรองดองอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดยะลา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างยะลาสันติสุข สังคมมีความปรองดองสมานฉันท์ และเชื่อมั่นศรัทธาภาครัฐ อีกทั้งเป็นหนึ่งในวาระพัฒนาสังคม คือ วาระส่งเสริมกีฬามวลชน และพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

  ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ