1 / 2
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtsisaket001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด
25 ม.ค. 2564
ประเพณีบุญคูณลาน อำเภอโนนคูณ
ที่ว่าการอำเภอโนนคูณ หมู่ 17 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
ประเพณีบุญคูณลาน เป็นประเพณีการทำบุญ ที่ชาวนาได้ประกอบพิธีขึ้น เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือ อันได้แก่ ผีปู่ตา ผีตาแฮก พระแม่โพสพ เทวดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่า มีผลต่อการประกอบอาชีพทำนา ทำให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ พิธีกรรมต่างๆ ที่ประกอบขึ้น ได้แก่ การบายศรีสู่ขวัญข้าว หรือเรียกว่าบุญคูณลาน จะเป็นการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติต่อเนื่องกันมา ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของขาวอีสานให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักสามัคคีของประชาชนชาวโนนคูณในการแสดงความกตัญญูกตเวที เคารพบูชาต่อข้าวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพ ส่งเสริมและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวโนนคูณให้คงอยู่สืบไป และเพื่อหาทุนในการจัดกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมต่างที่สำคัญของชาวอำเภอโนนคูณ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโนนคูณ หมู่ 17 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
เบอร์ติดต่อ
045-659015
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ