1 / 2
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด
07 - 15 ม.ค. 2562
งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ถนนแก้วกินรี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
กิจกรรมออกร้านกาชาดมุกดาหาร ภายในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้นทุกปี ระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อหารายได้สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ด้านสาธารณกุศล ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเมื่อยามได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจำเป็นต้องมีปัจจัยในการดำเนินงานโดยเฉพาะทรัพย์หรือสิ่งของสำหรับเป็นรางวัลแก่ผู้ซื้อบัตรนาวากาชาด และผู้ร่วมกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ด้วย
"งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหารกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดมุกดาหาร ผลการดำเนินงานของส่วนราชการ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รู้จักและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารมากขึ้น รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน ตลอดจนเป็นการหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส.
ข้อมูลแนะนำ
ระยะเวลาของกิจกรรม
• 9 วัน
ราคาที่ใช้ทำกิจกรรม
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
การเดินทาง
• มอเตอร์ไซด์
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ถนนแก้วกินรี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
เบอร์ติดต่อ
042611306
อีเมล
mukdahan@mots.go.th
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ