1 / 6
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtbuengkan001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2563 - 07 ม.ค. 2564
วันงานยางพารา
จังหวัดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
งานวันยางพารา
จังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
เดินหน้าจัดงาน"วันยางพาราบึงกาฬ 2563" สวนกระแสยางราคาตก
นำนวัตกรรม ความรู้ เร่งเผยแพร่สู่เกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา
ให้แก่ชาวสวนยางต่อกย้ำความเป็น"บึงกาฬโมเดล" ชูศักยภาพของ
การเป็นศูนย์กลางยางพาราระดับประเทศ พร้อมเตรียมยกระดับไปสู่
ความเป็นสากลเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ CLMV คือ กัมพูชา
ลาว พม่า และ เวียดนาม โดยรัฐบาลได้อนุมัติโครงการก่อสร้าง
"สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงไทย-ลาวแห่งที่5"(บึงกาฬ-ปากซัน)
จังหวัดบึงกาฬจึงเป็น "ทิศทางแห่งอนาคต" ที่ได้รับการจับจ้องทั้งใน
ฐานะเขตเศรษฐกิจใหม่ของอุตสาหกรรมยางพาราและการท่องเที่ยว
สถานที่จัดงาน : ที่ว่าการอำเภอบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาพ
จ.บึงกาฬ
ข้อมูลเพิ่มเติม

งานวันยางพารา
จังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
เดินหน้าจัดงาน"วันยางพาราบึงกาฬ 2563" สวนกระแสยางราคาตก
นำนวัตกรรม ความรู้ เร่งเผยแพร่สู่เกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา
ให้แก่ชาวสวนยางต่อกย้ำความเป็น"บึงกาฬโมเดล" ชูศักยภาพของ
การเป็นศูนย์กลางยางพาราระดับประเทศ พร้อมเตรียมยกระดับไปสู่
ความเป็นสากลเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ CLMV คือ กัมพูชา
ลาว พม่า และ เวียดนาม โดยรัฐบาลได้อนุมัติโครงการก่อสร้าง
"สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงไทย-ลาวแห่งที่5"(บึงกาฬ-ปากซัน)
จังหวัดบึงกาฬจึงเป็น "ทิศทางแห่งอนาคต" ที่ได้รับการจับจ้องทั้งใน
ฐานะเขตเศรษฐกิจใหม่ของอุตสาหกรรมยางพาราและการท่องเที่ยว
สถานที่จัดงาน : ที่ว่าการอำเภอบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาพ
จ.บึงกาฬ

ข้อมูลแนะนำ
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มมุสลิม
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
การเดินทาง
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
จังหวัดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ