จุดชมวิววัดผาตากเสื้อและสกายวอร์ค

ที่มาของข้อมูล : จุดชมวิววัดผาตากเสื้อและสกายวอร์ค
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  dtnongkhai002
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
วัดผาตากเสื้อ
จุดชมวิววัดผาตากเสื้อและสกายวอร์ค
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
วัด
รายละเอียด
 
วัดผาตากเสื้อเป็นวัดปฏิบัติธรรม และเป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
วัดผาตากเสื้อ ตั้งอยู่บนยอดเขา เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก มองจากบนหน้าผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทย-ลาว มองเห็นแม่น้ำฝั่งประเทศลาวไหลมาบรรจบแม่น้ำโขงเกิดเป็นดอนที่สวยงามมาก ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถเดินเลาะตามหน้าผาเพื่อชมธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามได้ นอกจากนั้นห่างออกเป็นจากวัดผาตากเสื้อ ประมาณ 7 กิโลเมตร จะมีวัดศรีมงคล หรือวัดถ้ำเพียงดิน ที่เล่าขานกันมาแต่โบราณว่าเป็นรูพญานาคที่โผล่มาจากแม่น้ำโขง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปภายในถ้ำได้
วัดผาตากเสื้อ ตั้งอยู่บนยอดเขา เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก มองจากบนหน้าผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทย-ลาว มองเห็นแม่น้ำฝั่งประเทศลาวไหลมาบรรจบแม่น้ำโขงเกิดเป็นดอนที่สวยงามมาก ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถเดินเลาะตามหน้าผาเพื่อชมธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามได้ นอกจากนั้นห่างออกเป็นจากวัดผาตากเสื้อ ประมาณ 7 กิโลเมตร จะมีวัดศรีมงคล หรือวัดถ้ำเพียงดิน ที่เล่าขานกันมาแต่โบราณว่าเป็นรูพญานาคที่โผล่มาจากแม่น้ำโขง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปภายในถ้ำได้
ลักษณะเด่น
-ทัศนียภาพความงามของริมฝั่งแม่น้ำโขง -พระอุโบสถ -ถ้ำพระ
ทัศนียภาพความงามของริมฝั่งแม่น้ำโขง พระอุโบสถ ถ้ำพระ
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
29 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา
29 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา
ข้อมูลที่จอดรถ
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
 
ที่อยู่
วัดผาตากเสื้อ ผาตั้ง สังคม หนองคาย 43160
วัดผาตากเสื้อ ผาตั้ง สังคม หนองคาย 43160
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
0 4290 1013
0 4290 1013
Email
-
 
Website URL
-
 
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
-
วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00
วันจันทร์ 08:00 - 17:00
วันอังคาร 08:00 - 17:00
วันพุธ 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
วันศุกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
-
ช่วงที่เหมาะสม
 
 
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
 
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
Social Network
 
 
การเดินทาง
 
มอเตอร์ไซด์ รถโดยสารประจำทาง รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
สุขา
สาธารณูปโภค
 
รีไซเคิลขยะ คัดแยกขยะ การไฟฟ้า ระบบน้ำใช้ ประปา สัญญาณโทรศัพท์
ข้อมูลเพิ่มเติม