วนอุทยานปราณบุรี

ที่มาของข้อมูล : วนอุทยานปราณบุรี
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  dtprachuapkhirikhan001
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
วนอุทยานปราณบุรี
วนอุทยานปราณบุรี
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ
รายละเอียด
 
วนอุทยานปราณบุรี คือโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่มีเส้นทางให้เดินศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นระยะทางยาวกว่า 1,000 เมตร เพียงก้าวแรกที่เราได้เดินเข้าสู่ผืนป่าโกงกางร้อยปีแห่งนี้ ไอแดดร้อนๆ ของหาดปราณบุรี ซึ่งเป็นหาดที่อยู่ด้านหน้าของวนอุทยานก็คล้ายจะหายวับไป ไม่น่าเชื่อเลยว่าความร่มรื่นของผืนป่าโกงกางจะทำให้รู้สึกเหมือนหลุดเข้ามาในโลกที่มีแต่ธรรมชาติ
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
เดิมเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยกำหนดพื้นที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า คลองคอย มีพื้นที่ประมาณ 1,984 ไร่ ประกอบด้วย ป่าชายเลน และมีแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ป่า ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้ประกาศให้เป็นวนอุทยานมีพื้นที่ 700 ไร่ อยู่ในความดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี
เดิมเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยกำหนดพื้นที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า คลองคอย มีพื้นที่ประมาณ 1,984 ไร่ ประกอบด้วย ป่าชายเลน และมีแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ป่า ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้ประกาศให้เป็นวนอุทยานมีพื้นที่ 700 ไร่ อยู่ในความดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี
ลักษณะเด่น
เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนและเข้าค่าย
วนอุทยานปราณบุรี เป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน มีหาดทรายสะอาด ร่มรื่นตามแนวสนทอดยาวอยู่ทางด้านตะวันออกของ อุทยานฯ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเล เกาะสิงห์โต เขาตะเกียบและเขาเต่าได้
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
 
1,984 ไร่
ข้อมูลที่จอดรถ
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อบต.ปากน้ำปราณ
อบต.ปากน้ำปราณ
ที่อยู่
ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220
วนอุทยานปราณบุรี หมู่ 1 ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 
061-4644951 032-621608
Email
 
pranburi.fp@gmail.com
Website URL
 
http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style2/default.asp
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
 
วันอาทิตย์ 08:00 - 16:00
วันจันทร์ 08:00 - 16:00
วันอังคาร 08:00 - 16:00
วันพุธ 08:00 - 16:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 16:00
วันศุกร์ 08:00 - 16:00
วันเสาร์ 08:00 - 16:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
 
ช่วงที่เหมาะสม
 
 
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
 
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่มมุสลิม
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
Social Network
 
 
การเดินทาง
 
รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
รถยนต์ : ไปตามถนนเพชรเกษมสายเก่าจากอำเภอหัวหิน ไปประมาณ 16 กิโลเมตร หลักกิโลเมตรที่ 246 (บ้านหนองหอย) จะมีป้ายบอกทางแยกซ้ายมือเข้าไปวนอุทยานปราณบุรี ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร รถโดยสาร : ไม่มีรถโดยสารไปถึง
กิจกรรม
 
กิจกรรมล่องเรือ ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน กิจกรรมล่องเรือ ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน กิจกรรมล่องเรือ ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
บ้านพักรับรอง ลานกางเต็นท์ สุขา ร้านอาหาร ป้ายสื่อความหมาย
สาธารณูปโภค
 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลเพิ่มเติม
 

จุดที่น่าสนใจได้แก่

        

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและกิจกรรมล่องเรือ เป็นสะพานไม้ยกระดับทอดยาวไปโดยรอบ มีทางเดินสะดวก สามารถเที่ยวชมและศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด บริเวณทางเดินได้ติดป้ายบอกความหมายตลอดเส้นทางที่ยาว 1,000 เมตร มีท่าเรือขนาดเล็กเชื่อมกับสะพานทางเดินฯ ซึ่งเป็นจุดที่พักเรือ สามารถทำกิจกรรมล่องเรือ สัมผัสกับความงามของธรรมชาติและศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนทางน้ำ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดและรวมทั้งชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลอง ราคาประมาณ 400 บาท (8 คน) ใช้เวลา 40 นาที