วัดพนัญเชิงวรวิหาร

ที่มาของข้อมูล : วัดพนัญเชิงวรวิหาร
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  dtayutthaya001
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
วัด
รายละเอียด
 
วัดพนัญเชิง เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา มีชื่อเสียงระบือไปทั่วประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซำปอกงที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านาน เมื่อมายังวัดแห่งนี้จะไม่แปลกที่จะต้องพบเจอผู้คนจำนวนมากที่ไหลเวียนมานมัสการหลวงพ่อโตกันอย่างเนืองแน่น
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
วัดพนัญเชิงเป็นวัดที่มีมาก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างตามพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งซึ่งครองเมืองอโยธยาเป็นผู้สร้างขึ้นตรงที่พระราชทานเพลิงศพพระนางสร้อยดอกหมากและพระราชทานนามวัดว่า “วัดพระเจ้าพระนางเชิง”(หรือวัดพระนางเชิง)ในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ตามพงศาวดารกล่าวว่าสร้างเมื่อพ.ศ.1867 ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปนั่งสมัยอยุธยาตอนต้นที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน
วัดพนัญเชิงเป็นวัดเก่า สร้างสมัยเมืองอโยธยาเป็นราชธานี ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พระเจ้าดวงเกรียงกฤษณราช (พระเจ้าสายน้ำผึ้ง) ครองเมืองเสนาราชนครตั้งอยู่ปากน้ำแม่เบี้ยเป็นผู้สร้างวัดนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางสร้อยดอกหมาก พระเจ้าศรีธรรมโศกราช (สมเด็จพระเอกาทศรฐ) เป็นผู้สร้างพระเจ้าพะแนงเชิง คือ องค์พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) สร้างก่อนกรุงศรีอยุธยา 26 ปี สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระเจ้าสายน้ำผึ้งผู้เป็นพระอัยยกา นามเดิมหลวงพ่อโตเรียกว่า พระเจ้าพะแนงเชิง ในรัชกาลที่ 4 คือ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามใหม่ว่า พระพุทธไตรรัตนนายก จึงได้นามมาตลอดปัจจุบันนี้ พระมหากษัตริย์ได้อุปถัมภ์ตลอดมาโดยสำคัญ วัดนี้เป็นพระอารามหลวงมาแต่สมัยโบราณ และปัจจุบันนี้ก็เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิกวรวิหาร วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คือองค์พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) และพระพุทธรูปทองสมัยสุโขทัยประดิษฐานในพระอุโบสถ 2 องค์ จึงเป็นที่เคารพสักการะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ วัดพนัญเชิงเป็นวัดเก่ามานาน เสนาสนะสงฆ์และปูชนียสถานได้ชำรุดทรุดโทรมไปเป็นอันมาก ทางคณะสงฆ์และทางราชการได้ช่วยกับบูรณะปฏิสังขรณ์มาโดยลำดับตลอด ปัจจุบันนี้ก็ได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่เสมอ
ลักษณะเด่น
-พระพุทธไตรรัตนนายก ( หลวงพ่อโต ) ในพระวิหาร -รูปปั้นพระนางสร้อยดอกหมาก -เทศกาลเทกระจาด -แพให้อาหารปลาริมน้ำแม่น้ำป่าสัก
-พระพุทธไตรรัตนนายก ( หลวงพ่อโต ) ในพระวิหาร -รูปปั้นพระนางสร้อยดอกหมาก -เทศกาลเทกระจาด หรืองานงิ้วเดือน 9 จะมีงิ้วและมหรสพอื่นๆ เล่นประชันกันอย่างครึกโครม จะมีผู้คนนับหมื่นหลั่งไหลกันมานมัสการนับเป็นงานทิ้งกระจาดที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทยทีเดียว -แพให้อาหารปลาริมน้ำแม่น้ำป่าสัก
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
-
82 ไร่
ข้อมูลที่จอดรถ
 
200
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ที่อยู่
เลขที่ 2 ม. 12 บางปะอิน-เกาะเรียน กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพนัญเชิงวรวิหาร 12 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
035-243867-8
035243867 ถึง 8 035 321 397
Email
-
watphananchoeng@hotmail.com
Website URL
http://www.thailandtemples.org/watphanan-choeng/index.html
http://www.watphananchoeng.com
ชื่อผู้ติดต่อ
 
สำนักงานกลาง (กุฏิเจ้าอาวาส)
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
ทุกวัน 7.00-18.00 น.
วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00
วันจันทร์ 08:00 - 17:00
วันอังคาร 08:00 - 17:00
วันพุธ 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
วันศุกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
ทุกวัน 7.00-18.00 น.
ช่วงที่เหมาะสม
 
ทุกวัน
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าเข้าชม
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
1 ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
Social Network
 
https://www.facebook.com/pg/วัดพนัญเชิงวรวิหาร-Wat-Pananchoeng
การเดินทาง
 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถยนต์ เรือ
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
นมัสการหลวงพ่อโต เดินชม
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
สุขา ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชี้ทางเข้าถึง ทางลาด ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
สาธารณูปโภค
 
คัดแยกขยะ อื่นๆ การไฟฟ้า ประปา กล้อง CCTV เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลเพิ่มเติม
 

พระพุทธไตรรัตนนายก ( หลวงพ่อโต ) ในพระวิหาร

พระพุทธรูปภายในพระวิหาร

พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ

นมัสการศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้

แพให้อาหารปลาริมน้ำแม่น้ำป่าสัก

 

ร้านค้าและร้านจำหน่ายของที่ระลึก

บริเวณลานจอดรถ