วัดหน้าพระเมรุ

ที่มาของข้อมูล : วัดหน้าพระเมรุ
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  dtayutthaya001
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
วัดหน้าพระเมรุ
วัดหน้าพระเมรุ
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
วัด สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ แหล่งโบราณสถาน
รายละเอียด
 
ตั้งอยู่ริมคลองสระบัวด้านทิศเหนือของคูเมือง (เดิมเป็นแม่น้ำลพบุรี) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยกรุงศีอยุธยาตอนต้น พุทธศักราช 2046 มีชื่อเดิมว่า "วัดพระเมรุราชิการาม"
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
ตั้งอยู่ริมคลองสระบัวด้านทิศเหนือของคูเมือง(เดิมเป็นแม่น้ำลพบุรี) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง มีชื่อเดิมว่า“วัดพระเมรุราชิการาม” ที่ตั้งของวัดนี้เดิมคงเป็นสถานที่สำหรับสร้างพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาตอนต้น วัดนี้เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดหน้าพระเมรุ ที่ตั้งของวัดนี้เดิมเป็นสถานที่สำหรับสร้างพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งสมัยอยุธยาตอนต้น ต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้น มีตำนานเล่าว่าพระองค์อินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2 ทรงสร้างวัดนี้เมื่อ พ.ศ. 2046 วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมื่อครั้งทำศึกกับพระเจ้าบุเรงนองได้มีการทำสัญญาสงบศึกเมื่อ พ.ศ. 2106 ได้สร้างพลับพลาที่ประทับขึ้นระหว่างวัดหน้าพระเมรุกับวัดหัสดาวาส วัดนี้เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระอุโบสถมีขนาดยาว 50 เมตร กว้าง 16 เมตร เป็นแบบอยุธยาตอนต้นซึ่งมีเสาอยู่ภายใน ต่อมาสร้างขยายออกโดยเพิ่มเสารับชายคาภายนอกในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ หน้าบันเป็นไม่สักแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหยียบเศียรนาคและมีรูปราหูสองข้างติดกับเศียรนาค หน้าต่างเจาะเป็นช่องยาวตามแนวตั้ง เสาเหลี่ยมสองแถวๆละแปดต้น มีบัวหัวเสาเป็นบัวโถแบบอยุธยา ด้านบนประดับด้วยดาวเพดานเป็นงานจำหลักไม้ลงรักปิดทอง ส่วนลายแกะสลักบานประตูพระวิหารน้อย เป็นลายแกะสลักด้วยไม้สักหนา แกะสลักจากพื้นไม้ไม่มีการนำชิ้นส่วนที่อื่นมาติดต่อเป็นลายซ้อนกันหลายชั้น พระประธานในอุโบสถสร้างปลายสมัยอยุธยา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ทรงเครื่องแบบกษัตราธิราช มีนามว่า "พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ" จัดเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยา ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันและมีความสมบูรณ์งดงามมาก สูงประมาณ 6 เมตร หน้าตักกว้างประมาณ 4.40 เมตร ในสมัยรัชกาลที่3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการปฏิสังขรณ์วัดนี้โดยรักษาแบบอย่างเดิมไว้และได้เชิญพระพุทธรูปศิลาสีเขียวหรือคันธราชประทับนั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดีจากวัดมหาธาตุมาไว้ในวิหารสรรเพชญ์ (หรือเรียกว่า วิหารน้อยเพราะขนาดวิหารเล็ก มีความยาว 16 เมตร กว้างประมาณ 6 เมตร) ซึ่งอยู่ข้างพระอุโบสถ พระพุทธรูปศิลาแบบนั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดีนื้ นับเป็น 1 ใน 5 องค์ ที่มีอยู่ในประเทศไทย
ลักษณะเด่น
-หลวงพ่อคันธาราราชอายุ อายุมากกว่า 1500 ปี -พระพุทธนิมิตรพิจิตมารฯ -เป็นหนึ่งในกิจกรรมไหว้พระ เก้าวัด
-พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ -พระพุทธรูปศิลาแบบนั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดี
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
-
 
ข้อมูลที่จอดรถ
 
50คัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
 
ที่อยู่
76 ม. 5 ท่าวาสุกรี-คลองสระบัว ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
พระนครศรีอยุธยา คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
035-252768
 
Email
-
 
Website URL
http://www.ayutthayastudies.aru.ac.th/content/view/363/116/
 
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
ทุกวัน 08.00-18.00น.
วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00
วันจันทร์ 08:00 - 17:00
วันอังคาร 08:00 - 17:00
วันพุธ 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
วันศุกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
ทุกวัน 08.00-18.00น.
ช่วงที่เหมาะสม
 
กลางวัน
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าเข้าชม
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
1ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่มมุสลิม
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
Social Network
 
 
การเดินทาง
 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
สุขา ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สาธารณูปโภค
 
อื่นๆ การไฟฟ้า ประปา สัญญาณโทรศัพท์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 

วัดหน้าพระเมรุ จะทำบุญโดยการนำผ้าเหลืองมาห่มเจดีย์ และต้นไม้