Deep six (เกาะปายู /เกาะหก)

ที่มาของข้อมูล : Deep six (เกาะปายู /เกาะหก)
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  dtphangnga004
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
Deep six
Deep six (เกาะปายู /เกาะหก)
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จุดดำน้ำ หมู่เกาะ อ่าวและชายหาด อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
รายละเอียด
 
เกาะปายู หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะหก เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงเรื่องการดำน้ำชมปะการัง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา เกาะปายู เป็นเกาะที่มีลักษณะของเกาะเป็นภูเขาหิน เป็นหน้าผา มีชายหาดด้านตะวันออก แนวปะการังบริเวณนี้กว้างประมาณ 150-200 เมตร ด้านตะวันตกเป็นหน้าผาสูงชัน ไม่มีแนวปะการังที่ชัดเจน แต่มีกองหินและปะการังขึ้นกระจาย นอกจากนี้แล้วรอบๆเกาะจะมีปะการังก้อนขนาดใหญ่อยู่บ้างในความลึก 20 เมตร ด้านเหนือเป็นแหลมเล็กๆ ด้านใต้เป็นแนวหินที่มีความสวยงาม
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
Deep six เป็นแหล่งดำน้ำลึกบริเวณทิศเหนือของเกาะปายู (เกาะเจ็ด) สามารถดำน้ำดูความสวยงามของแนวปะการังจำนวนมาก
Deep six เป็นแหล่งดำน้ำลึกบริเวณทิศเหนือของเกาะปายู (เกาะหก) สามารถดำน้ำดูความสวยงามของแนวปะการังจำนวนมาก
ลักษณะเด่น
มีแนวปะการังที่สวยงาม ฝูงปลาที่หลากหลาย และน้ำทะเลที่ใสราวกระจก
มีแนวปะการังที่สวยงาม ฝูงปลาที่หลากหลาย และน้ำทะเลที่ใสราวกระจก
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
49,000 ตารางเมตร
49,000 ตารางเมตร
ข้อมูลที่จอดรถ
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
ที่อยู่
ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 พังงา NULL
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 คุระ คุระบุรี พังงา NULL
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
076 453272
076 453272
Email
similan_np@hotmail.com
similan_np@hotmail.com
Website URL
 
 
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
 
วันอาทิตย์ 08:30 - 16:30
วันจันทร์ 08:30 - 16:30
วันอังคาร 08:30 - 16:30
วันพุธ 08:30 - 16:30
วันพฤหัสบดี 08:30 - 16:30
วันศุกร์ 08:30 - 16:30
วันเสาร์ 08:30 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ
 
 
ช่วงที่เหมาะสม
 
ฤดูร้อน
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
นักท่องเที่ยวสามารถซื้อแพคเกจทัวร์จากบริษัททัวร์เพื่อที่จะเดินทางไป
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
2 ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
กลุ่ม Soft Adventure & Ecotourism
Social Network
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา
การเดินทาง
 
เรือ
หมายเหตุการเดินทาง
 
นักท่องเที่ยวสามารถซื้อแพคเกจทัวร์จากบริษัททัวร์เพื่อที่จะเดินทางไป
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
 
สาธารณูปโภค
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 

เกาะปายู หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะหก เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงเรื่องการดำน้ำชมปะการัง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา  เป็นหนึ่งในจุดดำน้ำลึกสวยงามของหมู่เกาะสิมิลัน เป็นเกาะที่มีแนวปะการังบริเวณนี้กว้างมากถึง 150-200 เมตรเลยทีเดียว  ด้านตะวันตกเป็นหน้าผาสูงชัน ไม่มีแนวปะการังที่ชัดเจน แต่มีกองหินและปะการังขึ้นกระจาย  นอกจากนี้แล้วรอบๆเกาะจะมีปะการังก้อนขนาดใหญ่อยู่บ้างในความลึก 20 เมตร ด้านเหนือเป็นแหลมเล็กๆ ด้านใต้เป็นแนวหินที่มีความสวยงาม