วัดเขาขุนพนม (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)

ที่มาของข้อมูล : วัดเขาขุนพนม (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  dtnakhonsithammarat001
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
วัดเขาขุนพนม
วัดเขาขุนพนม (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
วัด
รายละเอียด
 
เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีถ้ำซึ่งมีกำแพงก่ออิฐถือปูนและในเสมาเช่นเดียวกับกำแพงเมือง ในถ้ำมีพระพุทธรูปสำริดประมาณ 30 องค์และมีหลายถ้ำทะลุถึงกัน อย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันในหมู่คนท้องถิ่นว่า เป็นที่ประทับของพระเจ้าตากสินขณะทรงผนวช
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีถ้ำซึ่งมีกำแพงก่ออิฐถือปูนและในเสมาเช่นเดียวกับกำแพงเมือง ในถ้ำมีพระพุทธรูปสำริดประมาณ 30 องค์และมีหลายถ้ำทะลุถึงกัน อย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันในหมู่คนท้องถิ่นว่า เป็นที่ประทับของพระเจ้าตากสินขณะทรงผนวช
ตามประวัติเชื่อกันว่า เขาขุนพนม เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายหลังจากสิ้น รัชกาลของพระองค์ มีผู้สันนิษฐานว่าพระเจ้าตากสินทรงมิได้ถูกประหารชีวิต อย่างที่พงศาวดารกล่าวอ้าง แต่ ได้ทรงสับเปลี่ยนพระองค์กับพระญาติหรือทหารคนสนิท แล้วเสด็จมายังนครศรีธรรมราช มีการเตรียมการ โดยมีการสร้างป้อมปราการ ทำเชิงเทิน ป้อมวงกลมตามชะง่อนผาเพื่อให้พระเจ้าตากสินได้ประทับเมื่อทรงผนวชเจริญวิปัน สนากรรมกรรมฐาน ณ วัดเขาขุนพนมจนเสด็จสวรรคต แต่บางกระแสกล่าวว่าเขาขุนพรม สร้างโดยพระยาตรังภูมาภิบาลเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช สำหรับพักตากอากาศที่เขาขุนพนมจึงมีการสร้าง ป้อมปราการคอยป้องกันอย่างแน่นหนา ความสำคัญต่อชุมชน ชาวเขาขุนพนมมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จหนีมาประทับที่เขาขุนพนม จึงได้ร่วมมือ กันสร้างพระตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณชะง่อนหินเชิงเขา ซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อว่าพระองค์ ประทับขณะผนวชอยู่ ประชาชนที่ยังระลึกถึงวีรกรรม และความกล้าหาญในการกู้เอกราชชาติไทยในสมัยเสีย กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ได้ร่วมกันสร้างพระบรมสาทิสลักษณ์ ทั้งในเพศบรรชิต และชุดฉลองพระองค์นักรบ แล้วอัญเชิญมาไว้ในศาลให้ผู้คนที่ศรัทธาได้มากราบไหว้ ปัจจุบันจึงมีประชาชน จากทั่วสารทิศมาเขาขุนพนม อยู่เสมอเพื่อตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราชลักษณะทางสถาปัตยกรรมเขาขุนพนมมี ลักษณะเป็นภูเขาหินปูนลูกโดดเตี้ย ๆ มีต้นไม้ปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น บนภูเขามีถ้ำหินปูน ที่มีโพรงหินงอกหินย้อน ลักษณะของภูเขาวางตัวอยู่ในแถบเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ ๗๕๐ เมตร กว้างตามแนวทางทิศตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ ๕๐๐ เมตร สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๔๓ เมตร ส่วนยอดเขาสูง จากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๑๖๕ เมตร ทางทิศใต้ของภูเขาเป็นทางลาดชัน ทางทิศเหนือเป็นไหล่เขา ทางทิศตะวันตกเป็นสวนมังคุดและสวนยางพารา ทางทิศตะวันตกเป็นโรงเรียนและวัดเขาขุนพนม เขาขุนพนมมีจุดเด่นอยู่ที่วัดเขาขุนพนมซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเขาขุนพนม ประวัติการก่อสร้างไม่ปรากฏ แต่หลักฐานประเภทโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ สามารถบ่งนี้ได้ว่า วัดเขาขุนพนมน่าจะสร้างขึ้นในตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
ลักษณะเด่น
-มีความสำคัญทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์เนื่องจากมีถ้ำที่มีกำแพงก่ออิฐเหมือนกำแพงสมัยโบราณ -ผนังของวัดด้านหน้าเป็นลวดลายปูนปั้นประดับด้วยเครื่องลายครามของจีน -ในบริเวณถ้ำมีพระพุทธรูป 30 องค์และพระพุทธบาทสำริด
-มีความสำคัญทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์เนื่องจากมีถ้ำที่มีกำแพงก่ออิฐเหมือนกำแพงสมัยโบราณ -ผนังของวัดด้านหน้าเป็นลวดลายปูนปั้นประดับด้วยเครื่องลายครามของจีน -ในบริเวณถ้ำมีพระพุทธรูป 30 องค์และพระพุทธบาทสำริด
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
-
 
ข้อมูลที่จอดรถ
 
30 คัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ที่อยู่
วัดเขาขุนพนม ม.3 - บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320
ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320 ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320 บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
0 7533 8397
0-7534-4714 / 07535-7800 0-7535-7856 084-673-2655
Email
-
 
Website URL
-
http://nrt.onab.go.th/index.php
ชื่อผู้ติดต่อ
 
นักวิชาการศาสนาและกิจการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
-
วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00
วันจันทร์ 08:00 - 17:00
วันอังคาร 08:00 - 17:00
วันพุธ 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
วันศุกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
-
ช่วงที่เหมาะสม
 
ตลอดทั้งปี
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
ไม่มีกำหนดเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มสตรี
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
Social Network
 
 
การเดินทาง
 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ เดินเท้า รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
สุขา ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สาธารณูปโภค
 
รีไซเคิลขยะ คัดแยกขยะ การไฟฟ้า ประปา กล้อง CCTV เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต ไปรษณีย์ ระบบบำบัดน้ำเสีย
ข้อมูลเพิ่มเติม