วนอุทยานภูบ่อบิด

ที่มาของข้อมูล : วนอุทยานภูบ่อบิด
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
วนอุทยานภูบ่อบิด
วนอุทยานภูบ่อบิด
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ดอยและภูเขา
รายละเอียด
 
วนอุทยานภูบ่อบิด อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด เป็นภูเขาสูงชัน โดดเด่น ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองเลย โครงสร้างภูเขาเป็นหินยาวตลอดแนวทิศตะวันตกและทิศตะวันออก มีถ้ำหลายแห่งและป่ามีสภาพสมบูรณ์ขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ เหมาะแก่การชมวิวทิวทัศน์ และศึกษาธรรมชาติพื้นที่เขตติดต่อกับชุมชนจังหวัดเลยระยะทางประมาณ 5 กม.
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
วนอุทยานภูบ่อบิด อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด เป็นภูเขาสูงชัน โดดเด่น ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองเลย โครงสร้างภูเขาเป็นหินยาวตลอดแนวทิศตะวันตกและทิศตะวันออก มีถ้ำหลายแห่งและป่ามีสภาพสมบูรณ์ขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ เหมาะแก่การชมวิวทิวทัศน์ และศึกษาธรรมชาติพื้นที่เขตติดต่อกับชุมชนจังหวัดเลยระยะทางประมาณ 5 กม.
วนอุทยานภูบ่อบิด อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด เป็นภูเขาสูงชัน โดดเด่น ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองเลย โครงสร้างภูเขาเป็นหินยาวตลอดแนวทิศตะวันตกและทิศตะวันออก มีถ้ำหลายแห่งและป่ามีสภาพสมบูรณ์ขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ เหมาะแก่การชมวิวทิวทัศน์ และศึกษาธรรมชาติพื้นที่เขตติดต่อกับชุมชนจังหวัดเลยระยะทางประมาณ 5 กม.
ลักษณะเด่น
สภาพร่มรื่นสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ การเดินทางสะดวกรถยนต์สามารถเข้าถึงห่างวจากชุมชนจังหวัดเลยระยะประมาณ 5 กม.
สภาพร่มรื่นสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ การเดินทางสะดวกรถยนต์สามารถเข้าถึงห่างวจากชุมชนจังหวัดเลยระยะประมาณ 5 กม.
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
4375 ไร่
4375 ไร่
ข้อมูลที่จอดรถ
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วนอุทยานภูบ่อบิด สวนอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
วนอุทยานภูบ่อบิด สวนอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
ที่อยู่
ตำบล/แขวงชัยพฤกษ์ และ ตำบล/แขวงกุดป่อง อำเภอ/เขตเมืองเลย กุดป่อง เมืองเลย เลย 42000
ตำบล/แขวงชัยพฤกษ์ และ ตำบล/แขวงกุดป่อง อำเภอ/เขตเมืองเลย กุดป่อง เมืองเลย เลย 42000
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
0869697589
0869697589
Email
-
 
Website URL
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=4038
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=4038
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
-
วันอาทิตย์ 06:00 - 21:00
วันจันทร์ 06:00 - 21:00
วันอังคาร 06:00 - 21:00
วันพุธ 06:00 - 21:00
วันพฤหัสบดี 06:00 - 21:00
วันศุกร์ 06:00 - 21:00
วันเสาร์ 06:00 - 21:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
-
ช่วงที่เหมาะสม
 
 
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
 
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่มมุสลิม
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
Social Network
 
 
การเดินทาง
 
มอเตอร์ไซด์ เดินเท้า รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
 
สาธารณูปโภค
 
คัดแยกขยะ การไฟฟ้า แหล่งน้ำธรรมชาติ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น หน่วยปฐมพยาบาล สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต ไปรษณีย์
ข้อมูลเพิ่มเติม