วัดมหาธาตุ

ที่มาของข้อมูล : วัดมหาธาตุ
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
วัด สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์
รายละเอียด
 
วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย ภายในวัดมีพื้นที่กว้างขวาง ทางด้านหน้าของวัดท่านสามารถเห็นพระประธานและเจดีย์ประธานของวัดได้อย่างชัดเจน สะท้อนถึงความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรสุโขทัยในอดีต เมื่อเดินเข้ามาทางด้านในของวัด ท่านจะผ่านเสาต้นใหญ่ที่เรียงตัวกันอยู่สองข้างของท่าน เสาเหล่านี้คือเสาของวิหารสูงที่หลงเหลืออยู่ หากจินตนาการตามขนาดของเสาแล้วพระวิหารคงจะมีขนาดที่ใหญ่พอสมควร เมื่อถัดจากพระวิหารไป ท่านจะเห็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ด้านหลังเป็นพระวิหารหลวงสถานที่ที่เคยประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระนามว่า พระศรีศากยมุนี ด้านหลังพระวิหาร ท่านจะเห็นเจดีย์ประธานของวัดซึ่งเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเป็นทรงเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมสมัยสุโขทัยเป็นศิลปกรรมแบบไทยแท้ ไม่เหมือนเจดีย์อื่นใดที่ทุกท่านเคยเห็นมาเนื่องจากไม่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมอื่นมาแต่อย่างใด และเชื่อกันว่าด้านในเจดีย์ประธานเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถัดออกไปเป็นพระวิหารขนาดเล็กประดิษฐานพุทธะรูปประทับยืน ความสูง 18 ศอก พระนามว่า “พระอัฏฐารส” พระพุทธรูปที่สะท้อนถึงความสามารถและภูมิปัญญาของชาวสุโขทัยที่จินตนาการและสร้างพระพุทธรูปขนาดสูงใหญ่แบบนี้ได้ นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ อยู่หลายบ่อซึ่งในอดีตเป็นที่กักเก็บน้ำเพื่อเอาไว้ใช้ภายในอาณาจักรสะท้อนเห็นพระวิหารหลวงพระพุทธรูปและเจดีย์ประธานของวัดผ่านผืนน้ำให้ความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง หากท่านเดินชมรอบๆวัดเป็นที่เรียบร้อย แล้วใกล้เวลาเย็น อยากให้ทุกท่านอยู่รอสัมผัสภาพแสงของพระอาทิตย์ ที่กำลังตกด้านหลังวัดมหาธาตุ เป็นภาพที่สวยงามและเหมาะกับสถานที่อันสวยงามแบบนี้ ที่นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนรอชมก่อนเดินทางกลับนั่นเอง
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
วัดมหาธาตุตั้งอยู่กลางเมือง เป็นวัดใหญ่ และวัดสำคัญของกรุงสุโขทัย มีพระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูม หรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้ ตั้งเป็นเจดีย์ประธาน ล้อมรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์ บนฐานเดียวกัน จากการสำรวจ พบว่าบริเวณวัดมหาธาตุมีเจดีย์แบบต่าง ๆ มากถึง 200 องค์ วิหาร 10 แห่ง ซุ้มพระ (มณฑป) 8 ซุ้ม พระอุโบสถ 1 แห่ง ตระพัง 4 แห่ง ด้านตะวันออกบนเจดีย์ประธานมีวิหารขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแลง มีแท่นซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระศรีศากยมุนี ปัจจุบันได้รับการเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพมหานคร ที่ด้านเหนือ และด้านใต้ของเจดีย์มหาธาตุมีพระพุทธรูปยืนภายในซุ้มพระ เรียกว่า พระอัฏฐารศ เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
วัดมหาธาตุตั้งอยู่กลางเมือง เป็นวัดใหญ่ และวัดสำคัญของกรุงสุโขทัย มีพระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูม หรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้ ตั้งเป็นเจดีย์ประธาน ล้อมรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์ บนฐานเดียวกัน จากการสำรวจ พบว่าบริเวณวัดมหาธาตุมีเจดีย์แบบต่าง ๆ มากถึง 200 องค์ วิหาร 10 แห่ง ซุ้มพระ (มณฑป) 8 ซุ้ม พระอุโบสถ 1 แห่ง ตระพัง 4 แห่ง ด้านตะวันออกบนเจดีย์ประธานมีวิหารขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแลง มีแท่นซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระศรีศากยมุนี ปัจจุบันได้รับการเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพมหานคร ที่ด้านเหนือ และด้านใต้ของเจดีย์มหาธาตุมีพระพุทธรูปยืนภายในซุ้มพระ เรียกว่า พระอัฏฐารศ เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
ลักษณะเด่น
-มีพระเจดีย์มหาธาตุทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นเจดีย์ประธาน
มีพระเจดีย์มหาธาตุทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นเจดีย์ประธาน วัดมหาธาตุ เป็นวัดสำคัญที่สุดตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุโขทัย มีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบ ภายในวัดประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินณฑ์หรือทรงยอดดอกบัวตูม, วิหาร, มณฑป, อุโบสถ และเจดีย์รายมีจำนวนมากถึง 200 องค์
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
-
 
ข้อมูลที่จอดรถ
 
200 คัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
สำนักศิลปกรที่ 6
ที่อยู่
- เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64210
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64210
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
055-697310
055-697310 055-697527
Email
-
sukhothai_his@hotmail.com
Website URL
http://www.comingthailand.com/sukhothai/wat-mahathat-sukhothai.html
http://www.comingthailand.com/sukhothai/wat-mahathat-sukhothai.html
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
ทุกวัน
วันอาทิตย์ 08:30 - 16:30
วันจันทร์ 08:30 - 16:30
วันอังคาร 08:30 - 16:30
วันพุธ 08:30 - 16:30
วันพฤหัสบดี 08:30 - 16:30
วันศุกร์ 08:30 - 16:30
วันเสาร์ 08:30 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ
 
ทุกวัน
ช่วงที่เหมาะสม
 
ทุกฤดูการ
อัตราเข้าชม
 
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท
ต่างชาติ เด็ก 100 บาท
ไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท
ไทย เด็ก 20 บาท
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
 
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
เป็นวัดที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นไปได้เที่ยวให้ครบทุกวัด ใช้เวลา ทั้งวัน ครับ
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่มมุสลิม
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
Social Network
 
https://th-th.facebook.com/pg/skt.his.park/about/?ref=page_internal
การเดินทาง
 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
ออกห่างจากตัวเมืองสุโขทัย 12 กิโลเมตร
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
ลานจอดรถ สุขา ร้านอาหาร ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านขายสินค้าที่ระลึก มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สาธารณูปโภค
 
คัดแยกขยะ การไฟฟ้า ประปา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สัญญาณโทรศัพท์ ระบบบำบัดน้ำเสีย
ข้อมูลเพิ่มเติม
 

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ เป็นวัดสำคัญที่สุดตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุโขทัย มีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบ ภายในวัดประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินณฑ์หรือทรงยอดดอกบัวตูม, วิหาร, มณฑป, อุโบสถ และเจดีย์รายมีจำนวนมากถึง 200 องค์

เจดีย์ประธานทรงยอดดอกบัวตูม แสดงถึงเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยบริสุทธ์ รายล้อมด้วยปรางค์ทิศ 4 องค์ ที่แสดงอิทธิพลศิลปะขอม และเจดีย์ประจำมุมอีก 4 องค์เป็นเจดีย์ทรงปราสาทห้ายอด ที่มีอิทธิพลของศิลปะล้านนา รอบฐานเจดีย์ประธานประดับด้วยภาพปูนปั้นรูปพระสาวกในท่าอัญชุลีเดินประทักษิณโดยรอบจำนวน 168 รูป เจดีย์ประธานนี้ขนาบข้างด้วยมณฑป 2 หลัง ภายในประดิษฐานพระอัฏฐารศ หรือพระพุทธรูปยืนสูง 18 ศอก ด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นที่ต้องของพระวิหารหลวง สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤกธิ์ขนาดใหญ่ หรือพระพุทธรูปทองที่ปรากฏชื่ออยู่ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร หน้าวิหารหลวงเป็นที่ตั้งของวิหารสูงสร้างในสมัยอยุธยา