เขื่อนลำปะทาว

ที่มาของข้อมูล : เขื่อนลำปะทาว
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  dtchaiyaphum003
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
เขื่อนลำปะทาว
เขื่อนลำปะทาว
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ
รายละเอียด
 
เป็น เขื่อนดินกั้นลำประทาว ประกอบด้วยเขื่อน 2 แห่งคือ เขื่อนบน ขนาดความจุน้ำ 44 ล้านลูกบาศก์เมตรและ เขื่อนล่าง ขนาดความจุน้ำ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ ผลิตกระแสไฟ้ฟ้าจ่ายให้กับพื้นที่ อ.แก้งคร้อ และ อ.คอนสวรรค์ นอกจากนี้ยังจ่ายน้ำที่กักเก็บไว้ให้กับพื้นที่การเกษตร อ.แก้งคร้อ และ อ.เมืองชัยภูมิ รวมทั้ง ยังจ่ายน้ำไปยังเขตน้ำตกตาดโตน และส่งไปผลิตน้ำประปาของการประปาจังหวัดชัยภูมิ เขื่อนบนถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของชาวชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากมีห้วยลำประทาวที่กว้างใหญ่ มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีหาดทรายน้ำจืดที่น่าเที่ยวชมโดยเฉพาะยามเย็น ในอ่างเก็บน้ำลำประทาว ยังเป็นแหล่งเลี้ยงปลาในกระชัง สามารถปรุงเป็นอาหารรสเด็ดที่ขึ้นชื่อได้แก่ ทอดมันปลาสลาด หรือที่รู้จักกันในนามของทอดมันปลากรายนั่นเอง
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงามอากาศดี มีอาหารจำหน่าย มีแพให้เช่านั่ง มีการจัดเป็นเรือนแพและร้านอาหารตามริมขอบของเขื่อน เขื่อนลำปะทาว ตั้งอยู่บ้านหลุบช้างพลาย ตำบลเก่าย่าดี เป็นเขื่อนดินกั้นลำปะทาว ประกอบด้วยเขื่อน 2 แห่ง คือ เขื่อนบนขนาดความจุน้ำ 44 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนล่างความจุ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอคอนสวรรค์ นอกจากนี้ยังจ่ายน้ำที่กักเก็บไว้ให้กับพื้นที่การเกษตรอำเภอแก้งคร้อ อำเภอเมือง รวมทั้งจ่ายน้ำไปยังเขตน้ำตกตาดโตน และส่งไปผลิตน้ำประปาของจังหวัดชัยภูมิ เขื่อนลำปะทาวนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งของชาวชัยภูมิ
 
ลักษณะเด่น
-เขื่อนดิน -วิวสวย -ร้านอาหาร
เขื่อนลำประทาว เป็นเขื่อนดิน ขนาดเล็กตั้งอยู่บนเทือกเขาดงพญาเย็น สามารถเดินทางขึ้นไปได้ 2 ทางคือ จาก ตัวเมืองชัยภูมิ ขึ้นไปทางน้ำตกตาดโตนและเมื่อถึงทางแยก ตาดโตน-บ้านท่ามะไฟหวานให้ขึ้นไปทาง บ.ท่ามะไฟหวาน อีกทางหนึ่งคือขึ้นจาก อ.แก้งคร้อ ผ่านไปทาง ต.โคกกุง สู่ ต.ท่ามะไฟหวาน ทางนี้แต่ไกลหน่อย แต่เหมาะสำหรับคนที่มาจากทางขอนแก่น ไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะเจอภูมิทัศน์ที่สวยงาม แปลกตา เหมือน ไปเที่ยวภาคเหนือ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เพราะตั้งอยู่บนภูเขาสูงชาวบ้านแถบนั้น ทำอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม เช่น สวนลำใย สวนสัปปะรด สวนยางพารา ไร่มันสำปะหลัง และไม้ผลพืชไร่ต่าง ๆ ลดหลั่นกันไปตามเนินเขาหลาย ๆ ลูก สวยงามแปลกตา
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
-
 
ข้อมูลที่จอดรถ
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
 
ที่อยู่
บ้านหลุบช้างพลาย ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150 ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150
ตั้งอยู่ที่บ้านหลุบช้างพลาย เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
-
 
Email
-
 
Website URL
http://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=5090
 
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
ทุกวัน 10.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ 08:30 - 16:30
วันจันทร์ 08:30 - 16:30
วันอังคาร 08:30 - 16:30
วันพุธ 08:30 - 16:30
วันพฤหัสบดี 08:30 - 16:30
วันศุกร์ 08:30 - 16:30
วันเสาร์ 08:30 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ
 
ทุกวัน 10.00 - 20.00 น.
ช่วงที่เหมาะสม
 
 
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
 
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
Social Network
 
 
การเดินทาง
 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 35 กิโลเมตร จากตัวเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2051 ไปทางอุทยานแห่งชาติตาดโตน ก่อนถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียม ประมาณ 500 เมตร มีทางแยกเลี้ยวซ้ายไปเขื่อนลำปะทาว (ป้ายบอกทางเดียวกับไปมอหินขาว) ที่ตำบลเก่าย่าดี ระยะทาง 17 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอดสาย
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
 
สาธารณูปโภค
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลเพิ่มเติม