เขื่อนทับเสลาหรือเขื่อนระบำ

ที่มาของข้อมูล : เขื่อนทับเสลาหรือเขื่อนระบำ
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  dtuthaithani001
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
เขื่อนทับเสลาหรือเขื่อนระบำ
เขื่อนทับเสลาหรือเขื่อนระบำ
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ
รายละเอียด
 
เขื่อนทับเสลา เป็นเขื่อนชลประทานขนาดใหญ่กั้นลำห้วยทับเสลาทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนซึ่งมีทัศนียภาพสวยงาม มีภูเขา สลับซับซ้อนเป็นฉากหลัง บริเวณตอนใต้ของเขื่อนมีสภาพเป็นป่าเต็งรังและสวนป่าปลูก เขื่อนทับเสลาหรือเขื่อนระบำ สร้างปิดกั้นลำห้วยเสลา ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เป็นเขื่อนดินสูง 26.80 เมตร สันเขื่อนยาว 3,375 เมตร เก็บน้ำได้ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อพ.ศ. 2528 เสร็จ พ.ศ. 2531 เป็นเขื่อนชลประทานที่กั้นลำห้วยทับเสลา ทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงาม มีภูเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลัง มีสัตว์น้ำชุกชุม อยู่ใกล้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง บริเวณตอนใต้ของเขื่อนมีสภาพเป็นป่าเต็งรังและสวนป่าปลูก คนในท้องถิ่นนิยมมาพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ มีร้านค้าสวัสดิการขายอาหารอยู่ 3 - 4 ร้าน
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
เป็นเขื่อนชลประทานขนาดใหญ่ที่กั้นลำห้วยทับเสลาทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนซึ่งมีทัศนียภาพสวยงาม มีภูเขา สลับซับซ้อนเป็นฉากหลัง บริเวณตอนใต้ของเขื่อนมีสภาพเป็นป่าเต็งรังและสวนป่าปลูก
เป็นเขื่อนชลประทานขนาดใหญ่ที่กั้นลำห้วยทับเสลาทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนซึ่งมีทัศนียภาพสวยงาม มีภูเขา สลับซับซ้อนเป็นฉากหลัง บริเวณตอนใต้ของเขื่อนมีสภาพเป็นป่าเต็งรังและสวนป่าปลูก
ลักษณะเด่น
-อ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร -สวนสาธารณะ
-อ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร -สวนสาธารณะ
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
-
-
ข้อมูลที่จอดรถ
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
 
ที่อยู่
หมู่ 6 บ้านระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 61160
หมู่ 6 บ้านระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 61160
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
-
0 5652 0826
Email
-
 
Website URL
-
-
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
ทุกวัน
วันอาทิตย์ 06:00 - 19:00
วันจันทร์ 06:00 - 19:00
วันอังคาร 06:00 - 19:00
วันพุธ 06:00 - 19:00
วันพฤหัสบดี 06:00 - 19:00
วันศุกร์ 06:00 - 19:00
วันเสาร์ 06:00 - 19:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
ทุกวัน
ช่วงที่เหมาะสม
 
 
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
 
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
Social Network
 
 
การเดินทาง
 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลระบำ จากอำเภอลานสัก ไปตามทางหลวงหมายเลข 3438 เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ตรงหลักกิโลเมตรที่ 47 จะถึง ทางแยกเข้าเขื่อนทับเสลา เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตรก็จะถึงจุดชมวิว หากมาจากตัวเมืองทางเข้าจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
 
สาธารณูปโภค
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม