ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ที่มาของข้อมูล : ศาลเจ้าแม่ทับทิม
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
ศาลเจ้าแม่ทับทิม
ศาลเจ้าแม่ทับทิม
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
วัด
รายละเอียด
 
ศาลเจ้าแม่ทับทิมขึ้นทะเบียนเป็นศาลเจ้าแม่ใน พ.ศ. 2460 อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ภายในเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นรูปแกะสลักไม้ เล่ากันว่าเป็นไม้จันทน์ที่ลอยมายังท่าเรือปากคลองตลาดในปี พ.ศ. 2498 สิ่งก่อสร้างของศาลเดิมเสียหายจากการระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้มีการก่อสร้างศาลใหม่ดังที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
ศาลเจ้าแม่ทับทิมขึ้นทะเบียนเป็นศาลเจ้าแม่ใน พ.ศ. 2460 อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ภายในเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นรูปแกะสลักไม้ เล่ากันว่าเป็นไม้จันทน์ที่ลอยมายังท่าเรือปากคลองตลาดในปี พ.ศ. 2498 สิ่งก่อสร้างของศาลเดิมเสียหายจากการระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้มีการก่อสร้างศาลใหม่ดังที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน
 
ลักษณะเด่น
-กราบไหว้
-กราบไหว้
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
-
-
ข้อมูลที่จอดรถ
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
 
ที่อยู่
ถนนจักรเพชร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ถนนจักรเพชร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
-
-
Email
-
 
Website URL
-
-
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
ทุกวัน
วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00
วันจันทร์ 08:00 - 17:00
วันอังคาร 08:00 - 17:00
วันพุธ 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
วันศุกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
ทุกวัน
ช่วงที่เหมาะสม
 
 
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
 
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
 
Social Network
 
 
การเดินทาง
 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ เดินเท้า รถโดยสารประจำทาง รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
 
สาธารณูปโภค
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม