หมู่บ้านไม้มงคลบ้านทองเลื่อน

ที่มาของข้อมูล : หมู่บ้านไม้มงคลบ้านทองเลื่อน
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
หมู่บ้านไม้มงคลบ้านทองเลื่อน
หมู่บ้านไม้มงคลบ้านทองเลื่อน
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
รายละเอียด
 
เป็นหมู่บ้านที่ส่งเสริมการปลูกไม้ประดับและไม้มงคล รวมทั้งไม้หายากหลายพันธุ์
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
เป็นหมู่บ้านที่ส่งเสริมการปลูกไม้ประดับและไม้มงคล รวมทั้งไม้หายากหลายพันธุ์
 
ลักษณะเด่น
ไม้ประดับ ไม้มงคล เช่น ทองเลื่อน หยกมรกต อโกลนีม่า หยกเขียวตาเฮง ฯลฯ
ไม้ประดับ ไม้มงคล เช่น ทองเลื่อน หยกมรกต อโกลนีม่า หยกเขียวตาเฮง ฯลฯ
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
 
 
ข้อมูลที่จอดรถ
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
 
ที่อยู่
แสวงหา แสวงหา อ่างทอง 14150
บ้านทองเลื่อน แสวงหา แสวงหา อ่างทอง 14150
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 
097 291 3025
Email
 
 
Website URL
 
 
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
 
วันอาทิตย์ 07:00 - 18:00
วันจันทร์ 07:00 - 18:00
วันอังคาร 07:00 - 18:00
วันพุธ 07:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี 07:00 - 18:00
วันศุกร์ 07:00 - 18:00
วันเสาร์ 07:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
 
ช่วงที่เหมาะสม
 
ท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
 
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
2 ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่มมุสลิม
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
Social Network
 
https://www.facebook.com/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-447820815672757/
การเดินทาง
 
มอเตอร์ไซด์ รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
 
สาธารณูปโภค
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม