น้ำตกธารสวรรค์ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

ที่มาของข้อมูล : น้ำตกธารสวรรค์ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกธารสวรรค์
น้ำตกธารสวรรค์ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
น้ำตก อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
รายละเอียด
 
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 127 ของประเทศไทย กำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เนื้อที่ 859.88 ตร.กม. หรือ 537,424 ไร่ พื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอเชียงม่วน อำเภอปง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
น้ำตกธารสวรรค์ เป็นน้ำตกหินปูนขนาดกลาง ที่เกิดจากลำห้วยสองสบ ห้วยโป่ง ห้วยอูน และตาน้ำบ่อเบี้ย ไหลลงมารวมกันเป็นห้วยแม่ปั๋ง และตกจากหน้าผาลงมาเป็นน้ำตกธารสวรรค์ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 300 เมตร มีความสูง 20 เมตร กว้าง 30 เมตร นอกจากนี้น้ำตกธารสวรรค์ ยังมีจำนวนชั้นถึงสองชั้น มีน้ำไหลตลอดปี เสน่ห์ของน้ำตกธารสวรรค์อยู่ตรงที่บรรยากาศกลางแมกไม้ขนาดใหญ่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ น้ำมีสีเขียวมรกตสวยงาม น้ำจากน้ำตกไหลผ่านหมู่บ้านที่ตั้งอยู่โดยรอบอุทยานฯ ทำให้ชาวบ้านมีน้ำทำการเกษตร อุปโภค-บริโภค และไหลลงไปสู่แม่น้ำยมซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ
น้ำตกธารสวรรค์ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2386 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงตั้งเมืองพะเยาเป็นเมืองขึ้นของนครลำปาง ผู้ครองเมืองนครลำปางทุกคนได้รับพระราชทานนามว่า “พระยาประเทศอุดรทิศ” ปีพุทธศักราช 2437 พระยาประเทศอุดรทิศ (เจ้าไชยวงศ์) เป็นผู้ครองเมืองพะเยา อาณาเขตการปกครองยึดเอาลำห้วย แม่น้ำ ดอย เป็นหลัก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี) เมืองในอำนาจปกครองคลอบคลุมถึง งาว สะเอียบ เชียงม่วน สระ แม่น้ำปั๋ง ซึ่งอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตั้งอยู่ในบริเวณเขตแม่น้ำปั๋ง ถือได้ว่าอยู่ในเขตการปกครอง ของพระยาประเทศอุดรทิศ (เจ้าไชยวงศ์) ในสมัยนั้น บริเวณน้ำตกธารสวรรค์ มีสภาพเป็นป่าดิบแล้งที่รกทึบ ผู้คนยากที่จะเข้ามาสัมผัส ปีพุทธศักราช 2504 มีชาวบ้านอพยพมาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านบ่อเบี้ย วิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่ มีการจับปลา ล่าสัตว์ การปลูกพืช ทำไร่-ทำนา ตัดไม้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ในสมัยนั้นมีการสัมปทานทำไม้ในพื้นที่ป่าแม่ยม ป่าแม่ต๋ำ ป่าแม่ร่องขุย คนที่เข้ามาทำไม้ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำปั๋ง บริเวณน้ำตกธารสวรรค์เป็นที่พักผ่อน ใช้น้ำในการอุปโภค น้ำตกธารสวรรค์ ลักษณะน้ำใส สีเขียวมรกต ตั้งอยู่กลางแม่น้ำปั๋ง ปีพุทธศักราช 2532 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิก การสัมปทานทำไม้ เรียกว่า ปิดป่า ราษฎรในพื้นที่ยังคงใช้ประโยชน์จากผืนป่าบริเวณน้ำตกธารสวรรค์ ทั้งประโยชน์ทางตรง และทางอ้อม เรื่อยมา ปีพุทธศักราช 2533 กรมป่าไม้ได้สำรวจเพื่อกำหนดป่าผืนนี้ และบริเวณใกล้เคียงเป็นอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยมีน้ำตกธารสวรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเด่นที่สำคัญ
ลักษณะเด่น
มีน้ำตลอดทั้งปี น้ำมีสีเขียวมรกตสวยงาม
น้ำมีสีเขียวมรกต บริเวณโดยรอบครอบคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ เป็นพรรณไม้ในป่าดิบแล้ง มีน้ำไหลตลอดปี
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
มีความสูง 20 เมตร กว้าง 30 เมตร
เป็นน้ำตก 2 ชั้น ชั้นที่ 1 สูง 3 เมตร ลึก 4 เมตร กว้าง 20 เมตร ชั้นที่ 2 สูง 10 เมตร ลึก 6 เมตร กว้าง 40 เมตร
ข้อมูลที่จอดรถ
 
บริเวณลานจอดรถหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
ที่อยู่
บ้านบ่อเบี้ย บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 56160
บ้านบ่อเบี้ย 6 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 56160
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
054476302
0956900605
Email
-
doiphunang@outlook.com
Website URL
http://park.dnp.go.th/visitor/scenicshow.php?id=473
https://www.facebook.com/DoiPhuNangNationalPark/?ref=bookmarks
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
08.30 - 16.30 น.
วันอาทิตย์ 08:00 - 16:30
วันจันทร์ 08:00 - 16:30
วันอังคาร 08:00 - 16:30
วันพุธ 08:00 - 16:30
วันพฤหัสบดี 08:00 - 16:30
วันศุกร์ 08:00 - 16:30
วันเสาร์ 08:00 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ
 
08.30 - 16.30 น.
ช่วงที่เหมาะสม
 
 
อัตราเข้าชม
 
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท
ต่างชาติ เด็ก 50 บาท
ไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท
ไทย เด็ก 10 บาท
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
ยกเว้นค่าบริการสำหรับบุคคล ผู้สูงอายุ ภิกษุ-สามเณร คนพิการ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี **อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ได้ร่วมโครงการ “ท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน” โดยในโครงการนี้ก็จะมีขั้นตอนการเที่ยวอุ่นใจ ประกันคุ้มครองคนไทยราคา 10 บาท และประกันคุ้มครองชาวต่างชาติราคา 40 บาท ในระยะเวลา 7 วัน **
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
เที่ยวได้ในระยะเวลา ตั้งแต่ 08.00 น. จนถึงเวลา 1ุุ6.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่มมุสลิม
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
กลุ่ม Health & Wellness
Social Network
 
https://www.facebook.com/doiphunang.np
การเดินทาง
 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ เดินเท้า รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
บ้านพักรับรอง ลานกางเต็นท์ สุขา ร้านอาหาร ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย ที่พักสัตว์เลี้ยง (สุนัข) ที่พักสัตว์เลี้ยง (แมว) ทางลาด ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
สาธารณูปโภค
 
ฝังกลบขยะ รีไซเคิลขยะ คัดแยกขยะ แหล่งน้ำธรรมชาติ ประปา ถังดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต ไปรษณีย์ ระบบบำบัดน้ำเสีย
ข้อมูลเพิ่มเติม