วัดพระบรมธาตุ (หลวงพ่อทันใจ)

ที่มาของข้อมูล : วัดพระบรมธาตุ (หลวงพ่อทันใจ)
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  dttak001
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
วัดพระบรมธาตุ (หลวงพ่อทันใจ)
วัดพระบรมธาตุ (หลวงพ่อทันใจ)
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
วัด
รายละเอียด
 
“วัดพระบรมธาตุ” ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก การเดินทางไปยังตัววัด นักท่องเที่ยวสามารถมุ่งหน้าไปทางสายเอเชียหมายเลข 1 ตรงกิโลเมตรที่ 442 เส้นทางจะไปยังจังหวัดลำปางประมาณ 18 กิโลเมตร จากตัวเมืองจังหวัดตากจนถึงทางแยกเข้า อำเภอบ้านตากขับไปอีก 1.5 - 2 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเพื่อข้ามแม่น้ำพอข้ามแม่น้ำไปจะเป็นตลาดให้เบี่ยงขวาตรงสามแยกเล็ก ๆ แถวตลาดขับไปเรื่อย ๆ ตามป้าย ไม่เกิน 10 กิโลเมตรก็จะถึงตัววัดอยู่ทางซ้ายมือ ตามประวัติความเป็นมา วัดพระบรมธาตุอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง เดิมที่วัดแห่งนี้เป็นเมืองตากเก่า ก่อนที่จะมีการย้ายตัวเมืองไปอยู่ที่ ตำบลระแหง ซึ่งเป็นเมืองตากในปัจจุบัน ห่างไปทางทิศใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร อันมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ล่องเรือเสด็จไปเมืองลำพูน แล้วหยุดพักบริเวณแห่งนี้ พบว่าเป็นเมืองร้าง จึงได้สั่งให้มีการฟื้นฟูบูรณะเมืองจนกลายเป็นชุมชนเมืองตาก วัดพระบรมธาตุ ยังปรากฏในศิลาจารึของพ่อขุนรามคำแหง ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะศึกเจ้าเมืองฉอด บนเนินเขาใกล้กับพระบรมธาตุ ประมาณ 500 เมตร
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
มีโบราณสถานสำคัญ คือ พระบรมธาตุ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในเขตอำเภอ บ้านตาก และ อำเภอใกล้เคียง ตลอดจนมีองค์หลวงพ่อทันใจเป็นที่เคารพของประชาชนกราบไหว้เป็นสิริมงคลชีวิต
“วัดพระบรมธาตุบ้านตาก” อยู่ที่ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง เดิมวัดแห่งนี้เป็นเมืองตากเก่า ก่อนที่จะมีการย้าย ตัวเมืองไปอยู่ที่ ต.ระแหง ตัวเมืองตากในปัจจุบัน ห่างไปทางทิศใต้ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร อันมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ล่องเรือเสด็จไปเมืองลำพูน หยุดพักบริเว ณแห่งนี้ พบว่าเป็นเมืองร้าง จึงได้สั่งให้มีการฟื้นฟูบูรณะเมืองแห่งนี้ จนกลายเป็นชุมชนเมืองตาก วัดพระบรมธาตุบ้านตาก ยังปรากฏในศิลาจารึของพ่อขุนรามคำแหง ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะศึกเจ้าเมืองฉอด บนเนินเขาใกล้กับพระบรมธาตุ ประมาณ ๕๐๐ เมตร ตามตำนานพระเจ้าเลียบโลก ซึ่งเขียนเป็นภาษาเหนือ กล่าวไว้ว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดสัตว์ล่องมาตามลำน้ำปิง พระองค์ได้เสด็จมายัง ดอยมะหิยังกะ ในเขตตัวเมืองตาก ตรัสกับพระอานนท์ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่สำราญ ร่มรื่น หากเราตถาคตปรินิพพานแล้วให้นำอัฐิและเกศากลับมายังดอยมะหิยังกะ ภายหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน พระอรหันต์ทั้ง ๔ ได้นำพระบรมสาริกธาตุของพระองค์ พร้อมด้วยเกศาอีก ๔ องค์ มาประดิษฐานยังดอยมะหิยังกะ แล้วก่อเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมแล้ว นำพระบรม สารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระเจดีย์ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่อมา พระครูพิทักษ์พระบรมธาตุ (ทองอยู่) ได้ไปนมัสการพระธาตุชเวดากอง ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ท่านจึงได้จำมาก่อสร้างองค์พระเจดีย์ เหมือนเจดีย์ชเวดากองล้อมคลุมองค์เก่าไว้ ปิดทองสวยงาม พระครูพิทักษ์บรมธาตุ (พาน) เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุบ้านตาก กล่าวถึงประวัติของหลวงพ่อทันใจ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก ว่า ตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นพระลูกวัด พระครูบาตา อดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อน ได้ปรึกษากับศรัทธาญาติโยมว่า มีความประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นสัก ๑ องค์ และศรัทธาญาติโยมได้พร้อมใจร่วมกันนุ่งขาว ห่มขาว เริ่มก่อพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ปางมารวิชัย หน้าตัก ๓๒ นิ้ว และลงรักปิดทองคำเปลว ก่อนประกอบพิธีพุทธาภิเษก ๑ วัน กับ ๑ คืน เสร็จพอดี โดยคณะศรัทธาได้ตั้งชื่อว่า “พระเจ้าทันใจ” เพราะทำเสร็จเร็วทันใจ ต่อมามีญาติโยมได้มาตั้งจิตอธิษฐาน ขออะไรก็ได้สมความปรารถนา ทุกสิ่งทุกประการ นับเวลาจนปัจจุบันประมาณ ๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว
ลักษณะเด่น
-องค์หลวงพ่อทันใจ -- พระธาตุประจำปีเกิด -- --
วัดพระบรมธาตุ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
-
25 ไร่ 60 ตารางวา
ข้อมูลที่จอดรถ
 
มีที่จอดรถให้บริการฟรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ที่อยู่
ตำบล/แขวง เกาะตะเภา อำเภอ/เขต บ้านตาก เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 63120
ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 63120
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
055-591-108
055-591009 055 514 729
Email
-
tak@mots.go.th
Website URL
http://www.thai-tour.com/thai-tour/North/tak/data/place/pic_watprabarommathat.htm
https://www.facebook.com/วัดพระบรมธาตุบ้านตาก
ชื่อผู้ติดต่อ
 
วัดพระบรมธาตุ
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
ทุกวัน
วันอาทิตย์ 06:00 - 18:00
วันจันทร์ 06:00 - 18:00
วันอังคาร 06:00 - 18:00
วันพุธ 06:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี 06:00 - 18:00
วันศุกร์ 06:00 - 18:00
วันเสาร์ 06:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
ทุกวัน
ช่วงที่เหมาะสม
 
ท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
2 ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
Social Network
 
https://www.facebook.com/วัดพระบรมธาตุบ้านตาก
การเดินทาง
 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
สุขา ร้านอาหาร ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านขายสินค้าที่ระลึก มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชี้ทางเข้าถึง ทางลาด
สาธารณูปโภค
 
คัดแยกขยะ การไฟฟ้า ประปา กล้อง CCTV สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลเพิ่มเติม