1 / 12
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtnakhonsithammarat007
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้เปิดทำการ
น้ำตกโยง
หมู่ 7 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
อุทยานฯ น้ำตกโยง มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือใต้ มียอดเขาสำคัญมากมาย ทั้งเขาทง เขาวังหีบ เขาพระ เขาหลวง เขาโยง เขาลำโรม เขาปากแพรก เขาปลายเปิก เขาคูหา โดยมียอดเขาเหมนเป็นยอดเขาสูงสุด สูง 1,235 เมตร จากระดับน้ำทะเล และเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของลุ่มน้ำตาปี ลุ่มน้ำปากพนัง และลุ่มน้ำตรัง สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา ด้วยสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์มากทำให้ที่นี่มีน้ำตกสวย และยอดเขาสูงที่มีวิวงดงามให้นักผจญภัยได้ชื่นชมความงามกั
ลักษณะเด่น
-เป็นน้ำตกแห่งเดียวของอ.ทุ่งสง -มีหน้าผาสูงชันทำให้เกิดแอ่งน้ำขนาดใหญ่ -มีปลาอาศัยอยู่หลายชนิดเช่น ปลาแงะและปลากระสูบขีด
ประวัติ
ด้วยกรมป่าไม้ได้รับหนังสือของ นายบุญส่ง ชำนาญกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 18 มีนาคม 2528 ว่า ได้ไปตรวจเยี่ยมราษฎรและได้รับการร้องเรียนขอให้ดำเนินการปรับปรุงป้องกันบริเวณน้ำตกปลิว ตั้งอยู่ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสภาพป่าที่สมบูรณ์และมีน้ำตกที่สวยงาม ราษฎรในท้องถิ่นให้การสนับสนุนและประสงค์จะให้มีการสงวนพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่ง นายจำนงค์ โพธิสาโร อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มีบันทึกลงวันที่ 31 มีนาคม 2528 ให้กองอุทยานแห่งชาติพิจารณา และกองอุทยานแห่งชาติได้มีหนังสือที่ กษ 0713/1663 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2528 ให้อุทยานแห่งชาติเขาหลวงทำการสำรวจสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าว
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:30 - 17:30
วันจันทร์
: 08:30 - 17:30
วันอังคาร
: 08:30 - 17:30
วันพุธ
: 08:30 - 17:30
วันพฤหัสบดี
: 08:30 - 17:30
วันศุกร์
: 08:30 - 17:30
วันเสาร์
: 08:30 - 17:30
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่ม Soft Adventure & Ecotourism
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• มอเตอร์ไซด์
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: มีค่าใช้จ่าย
  - ต่างชาติ ผู้ใหญ่
: 200
  - ต่างชาติ เด็ก
: 100
  - ไทย ผู้ใหญ่
: 40
  - ไทย เด็ก
: 20
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลแนะนำ
• เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่
: ไม่กำหนด
• ที่จอดรถ
: 120 คัน
สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านพักรับรอง
สุขา
ร้านอาหาร
ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• ฝังกลบขยะ
• รีไซเคิลขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ระบบน้ำใช้
• แหล่งน้ำธรรมชาติ
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• กล้อง CCTV
• ถังดับเพลิง
• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
• หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• หน่วยปฐมพยาบาล
• สัญญาณเตือนภัย
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
หมู่ 7 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
เบอร์ติดต่อ
075-354967
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ