23 °
ท้องฟ้าแจ่มใส
1 / 23
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
60/10 หมู่ 5 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง มีเนื้อที่ประมาณ 45,950 ไร่ หรือ 72 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลลำแก่น ตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบลท้ายเหมือง ตำบลบางทอง และตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 80 23, - 80 33, เหนือ และอยู่ระหว่าง เส้นแวงที่ 980 12, - 980 20, ตะวันออก มีสภาพพื้นที่แยกจากกันเป็น 2 ส่วน โดยมีถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) เป็นเส้นแบ่ง คือ บริเวณหาดท้ายเหมือง ซึ่งอยู่ริมทะเลอันดามัน มีชายหาดยาวประมาณ 13.6 กิโลเมตร และบริเวณเทือกเขาลำปี ซึ่งมีสภาพเป็นป่าดงดิบ
ลักษณะเด่น
เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติที่มีจุดเด่นธรรมชาติป่าเขา ความหลากหลายทางพันธุกรรมกรรณพืชและสัตว์ป่าของระบบนิเวศป่าดงดิบชื้นและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ จึงมีกิจกรรมเดินดูเต่าไข่ในตอนกลางคืนเดือนหงาย และช่วงที่ไข่เต่าฟักเป็นตัวจะมีการปล่อยเต่าลงทะเล เรียกว่า ประเพณีปล่อยเต่า จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
ประวัติ
พื้นที่ป่าไม้ถาวรของชาติบริเวณเขาลำปีและหาดท้ายเหมือง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเป็นเวลานานมาแล้วในชื่อของ "น้ำตกลำปี" ปรากฏหลักฐานบนผาหินด้านหน้าของน้ำตกลำปีชั้นที่สอง ความว่า "ป.249" ชึ่งแสดงว่า ฯพณฯ อดีตนายกรัฐมนตรีจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เคยเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่แห่งนี้ ใน ปี พ.ศ.2498 บริเวณเขาลำปี-หาดท้ายเมืองได้รับการกำหนดให้เป็นป่าถาวรของชาติตามคณะรัฐมนตรี เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2504 ต่อมากรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติโดยสำรวจรางวัดพื้นที่ป่าเสร็จสิ้นใน ปี 2506 และประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยสมบูรณ์ได้ในเวลาอีก 20 ปีต่อมา เพราะเหตุที่น้ำตกลำปีเป็น ที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไปทางด้านการพักผ่อน ในเดือนมิถุนายน 2526 กรมป่าไม้จึงดำริให้จัดตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็น "วนอุทยานเขาลำปี" และกำหนดให้อยู่ในความควบคุม ดูแลของกองอุทยานแห่งชาติ ในช่วงเวลาต่อมา จึงได้รับการยกฐานะ เป็นอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2529 นับเนื่องเข้าเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 52 ของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมืองมีสภาพพื้นที่แยกจากกันเป็นสองส่วน โดยมีถนนเพชรเกษมเป็นเส้นแบ่ง คือ บริเวณท้ายเหมืองชึ่งมีสภาพป่าดงดิบ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ72 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ที่อำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงา โดยมีที่ทำการอุทยานแห่งชาติตั้งอยู่บริเวณชายหาดท้ายเมือง เทือกเขาลำปีประกอบด้วยภูเขาหลายลูกเรียงตัวยาวไปตามแนว เหนือ-ใต้ ส่วนใหญ่เป็นหินอัคนีจำพวกหินแกรนิต อายุ อยู่ในช่วง 60-140ล้านปี ได้แก่ เขาจู้จี้ เขาขนิม เขาลำปี เขาควนตาไชย เขาโตนย่านไทร มียอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาขนิม สูงประมาณ 622 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลำน้ำหลายสายที่เกิด
จากเทือกเขาลำปี และไหลลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันออกของหาดท้ายเหมือง ได้แก่ คลองขนิม คลองลำปี คลองลำหลัง คลองพลุ และบางสายไหลออกทางทิศตะวันออกของเทือกเขาลำปี ได้แก่ คลองคำนึง คลองอินทนิน และคลองบางปอ สภาพป่าเป็นป่าดงดิบ มีพันธุ์ไม้ เช่น ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง นากบุค กระบาก เสียด ช่อ พิกุลป่า ไม้พื้นล่าง ได้แก่ เฟิน หวาย และไผ่
บริเวณหาดท้ายเหมืองมีพื้นที่ประมาณ 14.15 ตารางกิโลเมตร หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เป็นชายหาดซึ่งเกิดจากการกัดชะของคลื่นในทะเลทำให้เป็นสันดอน ทรายละเอียดยื่นทะแยง ขึ้นไปจากอำเภอท้ายเหมืองในแนวตะวันตกเฉียงเหนือขนานไปกับผืนแผ่นดินใหญ่ ปลายสุดของหาดเป็นแหลมเรียกว่า แหลมอ่าวขาม(เขาหน้ายักษ์) ลักษณะของชายหาดเป็นที่ราบมีความยาวประมาณ 13.6 กิโลเมตร มีส่วนที่กว้างที่สุดประมาณ 1600 เมตร แคบที่สุดประมาณ 350 เมตร ทางด้านตะวันออกของพื้นที่มีคลองน้ำกร่อยขนาดใหญ่ ซึ่งน้ำจืดส่วนใหญ่ไหลมาจากเทือกเขาลำปี ได้แก่ คลองทุ่งมะพร้าว และคลองหินลาด บริเวณที่เป็นดินเลนริมทะเลและตามบริเวณปากคลองที่น้ำทะเลท่วมถึงจะพบป่าชายเลน พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตะบูนดำ ตะบูนขาว ลำพู ลำแพน ถั่วดำ ถั่วขาว และ แสม ฯลฯ บางส่วนเป็นป่าจากล้วน และบริเวณชายหาดจะพบป่าชายหาด ซึ่งมีไม้สนทะเล จิกทะเล หูกวาง หยีทะเล หว้าหิน และรักทะเล ขึ้นอยู่บริเวณศูนย์กลางของพื้นที่หาดท้ายเหมืองซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1.6 ตารางกิโลเมตร มีน้ำจืดขังเกือบตลอดปี สังคมพืชที่ขึ้นเด่นชัดในสภาพพื้นที่เช่นนี้คือ ป่าพรุ พันธุ์ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ เสม็ด สำหรับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง พบเห็นกันโดยทั่วไป ได้แก่ หมูป่า อีเห็น หมีควาย เก้ง กวางป่า ลิง ค่าง นกกางเขนบ้าน นกเอี้ยงสาริกา นกเขาเปล้าธรรมดา นกขุนทอง ไก่ป่า งูจงอาง งูเหลือม เต่ากระ กบ อึ่งอ่าง เขียด ปาด ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลาซิว และปลาดุก ในบริเวณที่เป็นท้องทะเลและชายหาดจะพบ ปลากระเบน ปลากระบอก ปลาไหลทะเล ปลาบิน และปลาปักเป้าทะเล หอย กุ้ง ปลิงทะเล นอกจากนี้ยังมี ปลาดาว และปะการัง กลุ่มเล็กๆบริเวณหาดท้ายเหมือง
ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งท่องเที่ยวและจุดเด่นที่น่าสนใจ

          น้ำตกลำปี หน่ยวพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป. 2 (น้ำตกลำปี)

          ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาลำปี มีจำนวน 4 ชั้น ชั้นล่างสุดเป็นแอ่งน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมตรงบ้านลำปี ตามถนนลาดยางเป็นระยะทาง  ประมาณ 1.8 กิโลเมตร โดย น้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 17 กิโลเมตร มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร และห่างจากที่ทำการอุทยาน 9 กิโลเมตร

ซากเรือและเฟืองขุดแร่โบราณ ณ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง หน่ยวพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป.3 (ปาง)

          ประเทศไทยได้เริ่มได้เริ่มทำเหมืองแร่ดีบุกขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ภูเก็ต โดยทำเหมืองหาบในเขตป่าชายเลน ต่อมาการทำเหมืองแร่ดีบุกได้ขยายไปท้องถิ้นต่างๆ มีการสำรวจดินที่เป็นป่าดงดิบบริเวณตำบลท้ายเหมืองพบว่ามีแร่ดีบุกจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเริ่มเข้ามาทำเหมืองแร่โดยใช้แรงงานคนขุด หลังจากนั้นได้ตั้งชุมชนและแผ่ขยายเรื่อย  จนเป็นชุมชนเมืองเช่นในปัจจุบัน

          ซากเรือขุดแร่ที่ปรากฏอยู่ ณ หน่ยวพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป. 3 (ปาง)เดิมถูกสร้างเป็นเรือขุดแร่ดีบุกทำด้วยคอนกรีตลำแรกของไทย โดยได้สร้างลอยน้ำในอู่ที่ขุดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ทำเมือง แต่การสร้างเรือขุดยังไม่แล้วเสร็จ เจ้าของสัมปทานได้ยกเลิกการสร้างเหมืองแร่ไปก่อน ต่อมาอุปกรณ์การเรือขุด เช่น บันใดซึ่งมีพวงลูกกระเชอเคลื่อนที่ ตะแกรงหมุนสำหรับคัดกรวดดินทรายและอุปกรณ์อื่นๆที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายถูกลำเลียงออกนอกพื้นที่เกือบหมดคงเหลือไว้แต่ซากเรือขุดแร่ทำด้วยคอนกรีตในบึงน้ำและซากเฟืองยักษ์ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ขึ้นทำให้พื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป.3 (ปาง) เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ซากเรือขุดแร่ที่เก่าแก่และมีแค่หนึ่งเดียวในจังหวัดพังงา โดยหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป.3 (ปาง) มีระยะทางห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ประมาณ 5 กิโลเมตร

ทุ่งเสม็ดขาว ณ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง 

    ป่าเสม็ดขาวในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมืองมีการกระจายตัวเป็นแนวยาวระหว่างป่าชายหาดและป่าชายเลนซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ1,000ไร่โดยแต่เดิมเป็นสังคมพืชป่าพรุที่มีน้ำจืดขังในฤดูฝนมีการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าจนกลายสภาพเป็นป่าเสม็ดซึ่งมีไม้เสม็ดขาว(Melaleucaleucadendra)ขึ้นเป็นพันธุ์ไม้เด่นมีเสม็ดแดงปะปน   อยู่บ้างโดยมีบริเวณที่เรียกว่าทุ่งเสม็ดซึ่งอยู่บริเวณตอนเหนือของหน่วยิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป.3 (ปาง) มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ มีลักษณะเด่นคือ มีไม้เสม็ดขาวเจริญเติบโตขึ้นเป็นกลุ่มในบรเวณที่โล่งแจ้ง จึงทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะแก่การเยี่ยมชมและเก็บภาพที่ระลึกโดยทุ่งเเสม็ดขาวนี้มีระยะทางห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ประมาณ 6.5 กิโลเมตร

 น้ำตกโตนไพร หน่ยวพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป.4 (น้ำตกโตนไพร)

          เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่มีความสูงใหญ่ และสวยงามไม่แพ้น้ำตกลำปีเกิดจากเขาโตนย่านไทร เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่มีความสูงใหญ่และสวยงามไม่แพ้น้ำตกลำปีสภาพป่าโดยรอบเป็นป่าดิบชื้นมีความอุดมสมบูรณ์มากอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมตรงทางแยกตรงกันข้ามกับหมวดทางหลวงท้ายเหมืองไปตามถนนลาดยางเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร โดยน้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 19 กิโลเมตร มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง 650 เมตรก่อนถึตัวน้ำตก

อัตราค่าที่พักของอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

1.บ้านจิกทะเล มีจำนวน 4 ห้อง ท้ายเหมือง 102/1/1-1/4 พักได้ห้องละ 2 คน วันจันทร์-พฤหัสบดี (ไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์)ลดราคา 30% ราคาห้องละ 700 บาท/คืน วันหยุด ศุกร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาห้องละ 1000 บาท/คืน

2.บ้านสนทะเล มีจำนวน 4ห้อง ท้ายเหมือง 104/1/1-1/4 พักได้ห้องละ 2 คน วันจันทร์-พฤหัสบดี(ไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์)ลดราคา 30% ราคาห้องละ 700 บาท/คืน วันหยุด ศุกร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาห้องละ 1000 บาท/คืน

3.บ้านพลับพลึง ท้ายเหมือง 103 มีจำนวน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พักได้ 8 คน (เช่าทั้งหลัง) วันจันทร์-วันพฤหัสบดี(ไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์)ราคา คืนละ 2100 บาท/คืน วันศุกร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤษ์ ราคาคืนละ 3000 บาท/คืน 

4.เต้นท์ ราคาคืนละ 150 บาท/คืน ผู้ใหญ่ พักได้ 2 คน เด็ก พักได้ 3-4 คน 

5.ชุดเครื่องนอน ชุดละ 60 ประกอบด้วย  หมอน ใบละ 10 บาท/คืน แผ่นรองนอน แผ่นละ 20 บาท/คืน ถุงนอน ถุงละ 30 บาท/คืน

ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ คนละ 30 บาท/คืน

-กรณีคนเกินให้เสริมได้ ห้องละ 2 คน คิดเพิ่ม คนละ 100 บาท/คืน 

-ลานกิจกรรม ทางอุทยาน คิดวันละ 500 (ค่าบริจาค/ค่า น้ำ ค่าไฟ หรือ ค่าใช้สถานที่)

-ทางอุทยานฯ มีร้านค้าสวัสดิการบริการอาหารแก่นักท่องเที่ยว 

          การเดินทาง จากตัวเมืองพังงาใช้เส้นทางสายพังงา-ท้ายเหมือง ระยะทาง 56 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกตลาดท้ายเหมืองประมาณ6 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานฯ แต่หากเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมผ่านอำเภอตะกั่วป่า แล้วใช้เส้นทางสายตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง ประมาณ 66 กิโลเมตร ก็จะถึงสี่แยกตลาดท้ายเหมือง

สภาพอากาศ ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
วันพฤหัสบดี
ท้องฟ้าแจ่มใส
31 ℃
24/01
พฤ.
31 ° 23 °
25/01
ศ.
31 ° 22 °
26/01
ส.
30 ° 24 °
27/01
อา.
30 ° 25 °
28/01
จ.
29 ° 25 °
29/01
อ.
29 ° 25 °
30/01
พ.
30 ° 25 °
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันจันทร์
: 08:00 - 16:30
วันอังคาร
: 08:00 - 16:30
วันพุธ
: 08:00 - 16:30
วันพฤหัสบดี
: 08:00 - 16:30
วันศุกร์
: 08:00 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ : ทุกวัน
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่ม Wedding & Honeymoon
• กลุ่ม Soft Adventure & Ecotourism
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่ม Volunteer Tourism
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: มีค่าใช้จ่าย
  - ต่างชาติ ผู้ใหญ่
: 100
  - ต่างชาติ เด็ก
: 50
  - ไทย ผู้ใหญ่
: 20
  - ไทย เด็ก
: 10
• หมายเหตุ : 1.บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี ยกเว้นไม่เสียค่าบริการ 2.เด็ก หมาย ถึงบุคลที่มีอายุระหว่าง 3-14 บริบูณ์ 3. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชาวไทย ในเครื่องแบบ หรือมาทัศนะศึกษา เป็นหมู่คณะให้เก็บค่าบริการในอัตราเด็ก 4. อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลให้ใช้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปพักแรมในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งครั้งละไม่เกิน 5 วัน 5. สำหรับพระภิกษุ สามเณร ยกเว้น ไม่เสียค่าบริการ 6. สำหรับผู้สูงอายุ ชาวไทย ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป ยกเว้นไม่เว้นไม่เสียค่าบริการ
ข้อมูลแนะนำ
• เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่
: 8.30 น. - 16.30 น.
• ที่จอดรถ
: 100 คัน
สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านพักรับรอง
สุขา
ร้านอาหาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
ทางลาด
ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• รีไซเคิลขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• น้ำบาดาล
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• ถังดับเพลิง
• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
• หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• หน่วยปฐมพยาบาล
• สัญญาณเตือนภัย
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณ wifi
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
• ไปรษณีย์
กิจกรรมการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ / นิเวศ
• ดูนก
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
60/10 หมู่ 5 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
เบอร์ติดต่อ
076 - 679136
อีเมล
lampi_np@hotmail.com
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ