1 / 13
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
น้ำตกลำปี (อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง)
น้ำตกลำปี หมู่ 6 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาลำปี มีจำนวน 4 ชั้น ชั้นล่างสุดเป็นแอ่งน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมตรงบ้านลำปี ตามถนนลาดยางเป็นระยะทาง  ประมาณ 1.8 กิโลเมตร โดย น้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 17 กิโลเมตร มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร และห่างจากที่ทำการอุทยาน 9 กิโลเมตร
ลักษณะเด่น
น้ำตกชั้นที่ 2ความกว้างของน้ำตกชั้นนี้ 13 เมตร ความสูงของน้ำตกชั้นนี้ 13 เมตร ลักษณะเด่น มีรอยจารึกการเยี่ยมชมน้ำตกของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อพ.ศ 2498 อญุ่ที่หน้าผาน้ำตก ชึ่งสามารถมองเห็นได้ในฤดูน้ำน้อย
ประวัติ
พื้นที่ป่าไม้ถาวรของชาติบริเวณเขาลำปีและหาดท้ายเหมือง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเป็นเวลานานมาแล้วในชื่อของ "น้ำตกลำปี" ปรากฏหลักฐานบนผาหินด้านหน้าของน้ำตกลำปีชั้นที่สอง ความว่า "ป.249" ชึ่งแสดงว่า ฯพณฯ อดีตนายกรัฐมนตรีจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เคยเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่แห่งนี้ ใน ปี พ.ศ.2498 บริเวณเขาลำปี-หาดท้ายเมืองได้รับการกำหนดให้เป็นป่าถาวรของชาติตามคณะรัฐมนตรี เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2504 ต่อมากรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติโดยสำรวจรางวัดพื้นที่ป่าเสร็จสิ้นใน ปี 2506 และประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยสมบูรณ์ได้ในเวลาอีก 20 ปีต่อมา เพราะเหตุที่น้ำตกลำปีเป็น ที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไปทางด้านการพักผ่อน ในเดือนมิถุนายน 2526 กรมป่าไม้จึงดำริให้จัดตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็น "วนอุทยานเขาลำปี" และกำหนดให้อยู่ในความควบคุม ดูแลของกองอุทยานแห่งชาติ ในช่วงเวลาต่อมา จึงได้รับการยกฐานะ เป็นอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2529 นับเนื่องเข้าเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 52 ของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมืองมีสภาพพื้นที่แยกจากกันเป็นสองส่วน โดยมีถนนเพชรเกษมเป็นเส้นแบ่ง คือ บริเวณท้ายเหมืองชึ่งมีสภาพป่าดงดิบ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ72 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ที่อำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงา โดยมีที่ทำการอุทยานแห่งชาติตั้งอยู่บริเวณชายหาดท้ายเมือง เทือกเขาลำปีประกอบด้วยภูเขาหลายลูกเรียงตัวยาวไปตามแนว เหนือ-ใต้ ส่วนใหญ่เป็นหินอัคนีจำพวกหินแกรนิต อายุ อยู่ในช่วง 60-140ล้านปี ได้แก่ เขาจู้จี้ เขาขนิม เขาลำปี เขาควนตาไชย เขาโตนย่านไทร มียอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาขนิม สูงประมาณ 622 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลำน้ำหลายสายที่เกิด
จากเทือกเขาลำปี และไหลลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันออกของหาดท้ายเหมือง ได้แก่ คลองขนิม คลองลำปี คลองลำหลัง คลองพลุ และบางสายไหลออกทางทิศตะวันออกของเทือกเขาลำปี ได้แก่ คลองคำนึง คลองอินทนิน และคลองบางปอ สภาพป่าเป็นป่าดงดิบ มีพันธุ์ไม้ เช่น ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง นากบุค กระบาก เสียด ช่อ พิกุลป่า ไม้พื้นล่าง ได้แก่ เฟิน หวาย และไผ่
บริเวณหาดท้ายเหมืองมีพื้นที่ประมาณ 14.15 ตารางกิโลเมตร หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เป็นชายหาดซึ่งเกิดจากการกัดชะของคลื่นในทะเลทำให้เป็นสันดอน ทรายละเอียดยื่นทะแยง ขึ้นไปจากอำเภอท้ายเหมืองในแนวตะวันตกเฉียงเหนือขนานไปกับผืนแผ่นดินใหญ่ ปลายสุดของหาดเป็นแหลมเรียกว่า แหลมอ่าวขาม(เขาหน้ายักษ์) ลักษณะของชายหาดเป็นที่ราบมีความยาวประมาณ 13.6 กิโลเมตร มีส่วนที่กว้างที่สุดประมาณ 1600 เมตร แคบที่สุดประมาณ 350 เมตร ทางด้านตะวันออกของพื้นที่มีคลองน้ำกร่อยขนาดใหญ่ ซึ่งน้ำจืดส่วนใหญ่ไหลมาจากเทือกเขาลำปี ได้แก่ คลองทุ่งมะพร้าว และคลองหินลาด บริเวณที่เป็นดินเลนริมทะเลและตามบริเวณปากคลองที่น้ำทะเลท่วมถึงจะพบป่าชายเลน พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตะบูนดำ ตะบูนขาว ลำพู ลำแพน ถั่วดำ ถั่วขาว และ แสม ฯลฯ บางส่วนเป็นป่าจากล้วน และบริเวณชายหาดจะพบป่าชายหาด ซึ่งมีไม้สนทะเล จิกทะเล หูกวาง หยีทะเล หว้าหิน และรักทะเล ขึ้นอยู่บริเวณศูนย์กลางของพื้นที่หาดท้ายเหมืองซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1.6 ตารางกิโลเมตร มีน้ำจืดขังเกือบตลอดปี สังคมพืชที่ขึ้นเด่นชัดในสภาพพื้นที่เช่นนี้คือ ป่าพรุ พันธุ์ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ เสม็ด สำหรับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำตกลำปี มีต้นน้ำที่เกิดจากเทือกเขาลำปี ตัวน้ำตกมีจำนวน 4 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะไหลลดหลั่นลงมาอย่างสวยงาม โดยชั้นล่างเป็นอ่างน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมตรงข้ามบ้านลำปีตามทางลาดยาง ประมาณ 1.8 กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 14 กิโลเมตร นอกจากการชมความงดงามของน้ำตกแล้วคุณยังสามารถชื่นชมความงดงามของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะต้นไม้ที่ขึ้นเขียวขจี และป่าไม้ที่ยังคงอุดมณ์สมบูรณ์

ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:00 - 16:00
วันจันทร์
: 08:00 - 16:00
วันอังคาร
: 08:00 - 16:00
วันพุธ
: 08:00 - 16:00
วันพฤหัสบดี
: 08:00 - 16:00
วันศุกร์
: 08:00 - 16:00
วันเสาร์
: 08:00 - 16:00
หมายเหตุเวลาทำการ : ทุกวัน
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่ม Soft Adventure & Ecotourism
การเดินทาง
• มอเตอร์ไซด์
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: มีค่าใช้จ่าย
  - ต่างชาติ ผู้ใหญ่
: 100
  - ต่างชาติ เด็ก
: 50
  - ไทย ผู้ใหญ่
: 20
  - ไทย เด็ก
: 10
• หมายเหตุ : 1.บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี ยกเว้นไม่เสียค่าบริการ 2.เด็ก หมาย ถึงบุคลที่มีอายุระหว่าง 3-14 บริบูณ์ 3. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชาวไทย ในเครื่องแบบ หรือมาทัศนะศึกษา เป็นหมู่คณะให้เก็บค่าบริการในอัตราเด็ก 4. อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลให้ใช้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปพักแรมในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งครั้งละไม่เกิน 5 วัน 5. สำหรับพระภิกษุ สามเณร ยกเว้น ไม่เสียค่าบริการ 6. สำหรับผู้สูงอายุ ชาวไทย ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป ยกเว้นไม่เว้นไม่เสียค่าบริการ
ข้อมูลแนะนำ
• เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่
: 08.30 น -16.30 น
• ที่จอดรถ
: 30
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
ร้านอาหาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ร้านขายสินค้าที่ระลึก
ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• รีไซเคิลขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• แหล่งน้ำธรรมชาติ
ระบบรักษาความปลอดภัย
• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
• หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• สัญญาณเตือนภัย
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณโทรศัพท์
กิจกรรมการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ / นิเวศ
• ดูนก
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
น้ำตกลำปี หมู่ 6 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
เบอร์ติดต่อ
076 679136
อีเมล
lampi_np@hotmail.com
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ