25 °
ท้องฟ้าแจ่มใส
1 / 9
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtnakhonnayok002
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
วัดอุดมธานี
เลขที่ ข๔ - ๓๙๖ ถนนอุดมธานี ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
วัดอุดมธานี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญมีพระบรมธาตุ อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย – ศรีลังกา รอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างจากหินโบราณจากเมืองพุกาม ประเทศพม่า พระพุทธสัมฤทธิ์สิทธิโชคนครนายก อภิปูชนีย์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานในพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร
ลักษณะเด่น
พระบรมธาตุเจดีย์ วิหารหลวงพ่อพุทธสัมฤทธิ์ สิทธิโชคนครนายกอภิปูชนีย์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะสถาปัตยกรรมไทย
ประวัติ
วันอุดมธานี เดิมชื่อ “วัดแก้วตา” กล่าวกันว่า แม่แก้วตา ชาวเวียงจันทร์เป็นผู้สร้าง ได้อพยพมาในสมัยสมเด็จพระเจ้า ตากสิน ต่อมาแม่สาวหนูเชื้อสายชาวเวียงจันทร์ มีศรัทธา ในพระพุทธศาสนาได้ยกบ้านและที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับวัดแก้วตา ให้สร้างเป็นวัด ให้ชื่อว่า “วัดอุดม”

ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ พุทธศาสนิกชนที่อยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงกับวัดแก้วตาและวัดอุดม ได้พิจารณาถึง ความเหมาะสม ให้รวมวัดแก้วตาและวัดอุดมเป็นวัดเดียวกัน ชื่อว่า วัดอุดมรัตนาวาส ได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในช่วง ที่อยู่ระหว่างการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้เสด็จเมืองนครนายกและได้เสด็จไปเยี่ยมวัดอุดมรัตนาวาส ได้พระราชทานชื่อวัดให้ใหม่ว่า วัดอุดมธานี ได้รับยกฐานะเป็น พระอารามหลวงเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

สิ่งสำคัญในพระอาราม
- พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนลักษณะทรงโรง มีระเบียง และเสารองรับพาไลโดยรอบ หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันทั้งด้านหน้าและ หน้าหลังประดับลาย ปูนปั้นเทพพนมอยู่ท่ามกลางลายพันธุ์ พฤกษา ผนังภายในมีจิตรกรรมเขียนภาพเรื่องพุทธประวัติ มีกำแพงแก้วล้อมรอบ ที่กึ่งกลางกำแพงแก้วแต่ละด้าน ทำเป็นช่องทางเดิน ภายในกำแพงแก้วมีซุ้มเสมา ทั้ง ๘ ทิศ
- พระประธาน ในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปทองเหลือง ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๔ นิ้ว พระนามว่า “หลวงพ่อพุทธสัมฤทธิ์สิทธิโชค”
- พระบรมธาตุเจดีย์ วิหารหลวงพ่อพุทธสัมฤทธิ์ สิทธิโชคนครนายกอภิปูชนีย์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะสถาปัตยกรรมไทย หลังคาทรงจตุรมุขซ้อนชั้น ทรงปราสาท มุงกระเบื้อง มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ประดับกระจก ด้านล่างทำเป็นอาคาร กึ่งกลางของหลังคา ทรงจตุรมุข เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังสีทอง ซึ่งทำเป็นรั้วเตี้ยๆ ล้อมรอบฐานเจดีย์ ที่กึ่งกลางเจดีย์ ซึ่งทำเป็นฐานบัว เป็นซุ้มจรนำไว้ทั้งสี่ทิศ ภายในองค์พระ มหาเจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อยู่บนยอดมณฑป ฐานยกพื้นสูง บนฐานมีพื้นระเบียงโดยรอบ มีบันไดประดับราว รูปนาคทางด้านหน้า ส่วนภายในมณฑปจตุรมุข ประดิษฐาน พระพุทธสัมฤทธิ์สิทธิโชคนครนายก
- หอระฆัง เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ลักษณะทรงจตุรมุข ชั้นบน หอระฆัง ชั้นล่างหอกลอง สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๑
สภาพอากาศ ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
วันพฤหัสบดี
ท้องฟ้าแจ่มใส
35 ℃
24/01
พฤ.
35 ° 20 °
25/01
ศ.
34 ° 21 °
26/01
ส.
31 ° 20 °
27/01
อา.
32 ° 21 °
28/01
จ.
33 ° 21 °
29/01
อ.
33 ° 24 °
30/01
พ.
35 ° 22 °
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 06:00 - 18:00
วันจันทร์
: 06:00 - 18:00
วันอังคาร
: 06:00 - 18:00
วันพุธ
: 06:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี
: 06:00 - 18:00
วันศุกร์
: 06:00 - 18:00
วันเสาร์
: 06:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
การเดินทาง
• มอเตอร์ไซด์
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
เลขที่ ข๔ - ๓๙๖ ถนนอุดมธานี ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
เบอร์ติดต่อ
039 315 891
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ