1 / 35
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtnakhonratchasima001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
หอศิลป์ทวี รัชนีกร
203 หมู่ 10 ซอยเพชรมาตุคลา 4 ถนนราชสีมา-จักราช ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
4.0 คะแนน ( 1 รีวิว )
รายละเอียด
หอศิลป์ทวี รัชนีกร ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 โดยศิลปินแห่งชาติ ทวี รัชนีกร มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะประเภทต่างๆของศิลปิน ประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม และเทคนิคผสม นอกจากการจัดแสดงผลงานดังกล่าวแล้วยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเยาวชน นักเรียนนักศึกษา อาทิ การประกวดวาดภาพ การจัดเสวนา หรือการบรรยายทางศิลป นอกจากนี้ยังมีอาคารเล็กที่จัดแสดงผลงานวาดเส้นเทคนิคผสมชั้นบนเป็นห้องสมุด ที่มีหนังสือศิลปะไว้บริการ
ลักษณะเด่น
อาจารย์ทวี รัชนีกร มีนิสัยชอบเขียนสีน้ำมันจึงเลือกเรียนในสาขาวิชาจิตรกรรม ผลงานจิตรกรรมที่สร้างชื่อเสียงในยุคแรกๆ จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติเป็นผลงานที่มีจุดเด่นในด้านการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกด้วยร่องรอยผีแปรงที่โบกสะบัด หลัวจากนั้นอาจารย์ทวีได้หันมาให้ความสนใจในการเขียนภาพแบบนามธรรม ที่มีแต่เส้น สีและรูปทรง เพื่อแสดงสัจธรรมของปรัชญาในการทำงาน โดยให้ชื่องานเป็นเชิงวิธีการศิลปะ ต่อมาในยุคสมัยของการเรียกร้องประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในสังคมอาจารย์ทวีเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนสภาวะของสังคม โดยแนวการเขียนสะท้อนให้เห็นสภาวะของเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อของความเจริญในสังคมเมือง ผลงานชุดนี้เป็นแบบกึ่งนามธรรม มีการใช้สีสันที่สดและหนัก มีการเน้นภาพด้วยสีเข้มจัด ช่วยสร้างอารมณ์สะเทือนใจให้แก่ผู้ดูได้เป็นอย่างดี นับเป็นวิธีการเขียนภาพซึ่งเป็นลักษณะเด่นของอาจารย์ทวีที่ใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากการเขียนภาพด้วยสีน้ำแก้ววแล้ว อาจารย์ทวียังมีผลงานวาดเส้นบนกระดาษ ผลงานเทคนิคผสม ผลงานสื่อผสม งานเซรามิก และงานประติมากรรมจากการสลักไม้เก่า
ผลงานประติมากรรมเป็นเทคนิคที่อาจารย์ทวีชอบและทำไว้เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ใช้ชิ้นส่วนของไม้เก่า ด้วยเห็นว่ารูปทรงที่ผุกร่อนไปตามกาลเวลาของบรรดาไม้ที่เป็นงานประณีตศิลป์บ้าง เครื่องใช้ไม้บ้าง หรือไม้กระดานจากบ้านเก่าๆ นั้นสวยงามเหลือเกินในสายตาของศิลปิน ประติมากรรมสลักไม้จึงเป็นทางเลือกเพื่อการพัฒนาการทำงานในยุคหนึ่งซึ่งต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ประวัติ
อาจารย์ทวี รัชนีกร เป็นศิลปินผู้หนึ่งที่สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งมีเนื้อหาสะท้อนภาวะของสังคมและการเมืองตลอดระยะเวลาอันยาวนาน นับตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ.๒๕๐๑ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมูลเหตุที่มาในการสร้างสรรค์นั้นมิใช่เป็นไปตามกระแสเพราะเมื่อพิจารณาจากประวัติชีวิต แนวความคิด และผลงานศิลปะที่ปรากฏจะพบว่า อาจารย์ทวีเป็นผู็ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากชีวิต จากสิ่งที่ทำให้ตนรู้สึกสะเทือนใจ โดยมิได้จำกัดว่าจะต้องยึดมั่นถือมั่นในแนวทางเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม หากแต่ทำไปตามธรรมชาตินิสัย ซึ่งเป็นคนยึดมั่นในอุดมการณ์ความเป็นธรรม และสนใจในเหตุการณ์บ้านเมืองสิ่งแวดล้อมรอบตัว เมื่อรู้สึกสะเทือนใจก็ถ่ายทอดออกมาเพื่อกระตุ้นเตือนจิตเตือนใจคนในสังคมโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง เพื่อสื่อสารไปยังท่านผู้ชม
ความน่าสนใจในผลงานของอาจารย์ทวีอยู่ที่วิธีคิด วีถีชีวิต เนื้อหา และวิธีการแสดงออกที่หลอมรวมประสานกลมกลืนกันอย่างมีเอกภาพ ส่งผลให้งานของอาจารย์มีพลังในงานแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง และมีความสะเทือนอารมณ์ หากจะวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะอะไร ก็อาจได้คำตอบว่าเป็นเพราะอาจารย์สร้างสรรค์ผลงานจากตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง อาจารย์มีธรรมชาติของศิลปิน คือ อ่อนไหว สะเทือนใจกับสิ่งต่างๆ และอาจารย์ซื่อสัตย์กับความรู้สึกนั้น สร้างสรรค์อย่างจริงจังในสิ่งที่รู้สึก ไม่เสแสร้งหรือทำตามกระแส อีกทั้งอาจารย์ยังมีความเข้าใจในศิลปะ มีทักษะฝีมือสูงและมีชั้นเชิงในการแสดงออก ผลงานของอาจารย์จึงมีคุณค่าทางศิลปะ
นอกจากนี้ผลงานของอาจารย์ยังเป็นการผสมผสานลักษณะไทย อันได้แก่ คติความเชื่อ วัสดุ รูปทรงเข้ามาใช้ในงานศิลปะร่วมสมัย เช่น เนื้อหา เรื่องราวซึ่งมีที่มาจากคติความเชื่อไทยโบราณวัสดุซึ่งมาจากวิถีชีวิตไทย รูปทรงที่พบในงาน จิตรกรรมฝาผนัง เช่น ตัวกาก เปรต รูปทรงของหนังตะลุง เป็นต้น อาจารย์สามารถนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ ในการสื่อสารเรื่องราวร่วมสมัยไปสู่คนร่วมสมัย ด้วยวิธีการแสดงออกที่กลมกลืนและมีเอกภาพผลงานของอาจารย์ทวีจึงเป็นอีหนึ่งคำตอบของการพัฒนาศิลปะร่วมสมัยไทยจากรากฐานของตัวเอง
ทุกวันนี้อาจารย์ทวียังคงยึดมั่นในอุดมการณ์การทำงานศิลปะ เพื่อสนองความต้องการแสดงออกส่วนตัว และเพื่อจรรโลงสังคม อาจารย์ทวีไม่ได้ประกาศตัวว่า เป็นศิลปินที่ทำงานศิลปะเพื่อชีวิตสะท้อนสังคมและการเมือง และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำศิลปะไปใช้เป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวทางการเมือง หรือเพื่อยึดถือเป็นแนวทางการทำงานเพื่อให้ตนเองมีจุดยืนที่ีชัดเจนในวงการศิลปะ เพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียง เงินทอง
อาจารย์ทวีเป็นเพียงศิลปินที่ทำงานศิลปะแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกสนใจ เพียงแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ทวีรู้สึกและสนใจนั้นเป็นเรื่องของสังคม และการเมือง เพราะธรรมชาติของอาจารย์เป็นเช่นนั้นและเมื่อาจารย์เป็นศิลปินที่เข้าถึงความงามในศิลปะเมื่ออาจารย์ทำงานออกมา ผลงานของอาจารย์ก็ย่อมมีคุณค่าทางศิลปะและผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นก็คือ ผู้ที่ได้สัมผัสผลงานของอาจารย์จะได้รับสุนทรียะ ความสะเทือนใจในรูปทรงทางศิลปะและเนื้อหา เรื่องราว และเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาตามก็จะได้รับสัจธรรม ข้อคิด คติเตือนใจกลับไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 09:30 - 16:00
วันพุธ
: 09:30 - 16:00
วันพฤหัสบดี
: 09:30 - 16:00
วันศุกร์
: 09:30 - 16:00
วันเสาร์
: 09:30 - 16:00
หมายเหตุเวลาทำการ : วันพุธ-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์-วันอังคาร) ระหว่างเวลา 09.30-16.00
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มมุสลิม
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่ม Health & Wellness
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• มอเตอร์ไซด์
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลแนะนำ
• ที่จอดรถ
: ข้างหน้าหอศิลป์ทวี
สาธารณูปโภค
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณ wifi
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
203 หมู่ 10 ซอยเพชรมาตุคลา 4 ถนนราชสีมา-จักราช ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

4.0
ดีมาก
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  1 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ