27 °
เมฆเป็นส่วนมาก
1 / 3
วัดพระศรีสรรเพชญ์ (Wat Phra Si Sanphetch)
จ.พระนครศรีอยุธยา, อ.พระนครศรีอยุธยา

ขณะนี้ปิดทำการ

4.9 คะแนน | ( 19 รีวิว )

อ่านเรื่องราว
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
 • มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ที่อยู่
เขตพระราชวังโบราณ ถนนศรีสรรเพชญ์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์
035242284, 035242286

โทรสาร
035242284

อีเมล
icts@finearts.go.th


หน่วยงานที่ดูแล
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

การเดินทาง
จักรยาน
มอเตอร์ไซด์
รถยนต์

สภาพอากาศ

วันที่
รายละเอียด
สูง / ต่ำ
อา. ส.ค. 19
เมฆเป็นส่วนมาก
33°/26°
จ. ส.ค. 20
เมฆเป็นส่วนมาก
35°/26°
อ. ส.ค. 21
ฝนตกเล็กน้อย
32°/27°
พ. ส.ค. 22
เมฆเป็นส่วนมาก
33°/24°
พฤ. ส.ค. 23
เมฆเป็นส่วนมาก
31°/25°
ศ. ส.ค. 24
เมฆเป็นส่วนมาก
33°/24°
ส. ส.ค. 25
มีเมฆบางส่วน
31°/25°
ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
รายละเอียด
วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือวัดพระศรีสรรเพชญ เป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชม ศึกษาความงามทางประวัติศาสตร์ที่ยังเหลือเอาไว้ในสถานที่แห่งนี้

วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตรในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสร้างชึ้นราวปี พ.ศ. 1991 โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

วัดพระศรีสรรเพชญ์มีจุดที่น่าสนใจที่สำคัญคือ เจดีย์ทรงลังกาจำนวนสามองค์ที่วางตัวเรียงยาวตลอดทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของวัด สร้างขึ้นเป็นองค์แรกทางฝั่งตะวันออก เมื่อปี พ.ศ. 2035 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราชบิดา) ต่อมาในปี พ.ศ. 2042 ก็ทรงให้สร้างเจดีย์องค์ต่อมา (องค์กลาง) ของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระเชษฐาต่างพระมารดาของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2) และเจดีย์ฝั่งตะวันตกของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 และในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 ก็ทรงสร้างเจดีย์อีกองค์ในฝั่งทิศตะวันตกให้ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระราชบิดา รวมเป็นสามองค์ตามปัจจุบัน

หากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแล้ว ไม่ควรพลาดที่จะเที่ยวชมความสวยงามของที่นี่ โดยทางอุทยานจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ 8.00 - 18.00 น. ส่วนช่วงตอนกลางคืนทางอุทยานจะเปิดไฟส่องไปที่พระเจดีย์ และโบราณสถานทำให้นักท่องเที่ยวจะได้รับชมบรรยากาศที่สวยงามไปอีกแบบ แต่นักท่องเที่ยวจะสามารถชมได้บริเวณรอบนอกเท่านั้น เพราะจะปิดให้เข้าชมในเวลา 18.00 น. และทางอุทยาน ฯ จะปิดไฟลงในเวลา 21.00 น.

**** ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวชม ****
1. นักท่องเที่ยวไม่ควรปีนป่ายโบาราณสถาน เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานได้
2. นักท่องเที่ยวควรเที่ยวชมด้วยความเคารพ แต่งกายให้เกียรติสถานที่
3. ห้ามเก็บเศษอิฐ หรือชิ้นส่วนวัตถุต่างๆที่ตกหล่นอยู่ทั้งในและบริเวณโดยรอบโบราณสถาน
4. ไม่ประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังอึกทึกครึกโครมในบริเวณโบราณสถาน
5. เมื่อพบจุดที่มีป้ายห้ามเข้า ก็ไม่ควรที่จะเข้าไป และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอย่างเคร่งครัด

ลักษณะเด่น
พระเจดีย์ใหญ่ 3 องค์ , พระวิหารหอระฆัง , พระอุโบสถ์
ประวัติ
วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ใช้เป็นที่ประทับ ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ทางตอนเหนือ แล้วจึงโปรดฯให้ยกเป็นเขตพุทธาวาส เพื่อประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของบ้านเมือง จึงเป็นวัดในเขตพระราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา แตกต่างกับวัดมหาธาตุสุโขทัย ที่มีพระสงฆ์จำพรรษา ทั้งวัดมหาธาตุ สุโขทัย,วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่างก็ถูกสถาปนาขึ้นในมูลเหตุการสร้างวัดเดียวกันนั่นคือ "สร้างเพื่อเป็นวัดประจำพระราชวัง"

ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
 • กลุ่มสตรี
 • กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
 • กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
 • กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:30 - 16:30
วันจันทร์:
08:30 - 16:30
วันอังคาร:
08:30 - 16:30
วันพุธ:
08:30 - 16:30
วันพฤหัสบดี:
08:30 - 16:30
วันศุกร์:
08:30 - 16:30
วันเสาร์:
08:30 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ:

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
มีค่าใช้จ่าย
- ต่างชาติ ผู้ใหญ่:
50.00 บาท
- ต่างชาติ เด็ก:
50.00 บาท
- ไทย ผู้ใหญ่:
10.00 บาท
- ไทย เด็ก:
10.00 บาท

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
45 นาที
ที่จอดรถ:
รถยนต์ประมาณ 15 คัน , รถจักรยานประมาณ 30 คัน , รถมอเตอร์ไซต์ประมาณ 15 คัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา
 • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
 • ร้านขายสินค้าที่ระลึก
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ป้ายสื่อความหมาย
 • ป้ายชี้ทางเข้าถึง

สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • อื่นๆ

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์
 • สัญญาณอินเตอร์เน็ต

  ข้อมูลรีวิว

4.9
ดีมาก
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  19 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ