21 °
มีเมฆบางส่วน
1 / 8
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtubon001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
จุดผ่อนปรนชั่วคราวช่องตาอู
บ้านเจริญพัฒนา ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
เป็นจุดผ่อนปรนการค้าขายชั่วคราว ระหว่างประชาชนไทยกับประชาชนลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงของประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกันตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ระหว่างทางไปช่องตาอู นักท่องเที่ยวสามารถชมภาพเขียนสี สามารถแวะเยี่ยมชมก่อนหรือหลังไปช่องตาอูได้
ลักษณะเด่น
-จุดผ่อนปรนการค้าขายชั่วคราวระหว่างไทยและลาว
-ตลาดท้องถิ่น
-ชมภาพเขียนสีทางประวัติศาสตร์
ประวัติ
เปิดอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2535 ตามข้อตกลงระหว่างอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี กับเมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายสุนันท์ เจริญยุทธ ปลัดอำเภอบุณฑริกกับท่านคำเผย จอมมณี รองเจ้าเมือง สุขุมา เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อความระหว่างอำเภอบุณฑริกกับเมืองสุขุมา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2535 ณ ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาจุดผ่อนปรนช่องตาอูได้เปิดทำการตามประกาศของจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการเปิดจุดผ่อนปรนในพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงของประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกันตามนโยบายของรัฐบาล รวมบริเวณใกล้เคียงยังมีภาพเขียนทางประวัติศาสตร์อายุราว 3,000-5000 ปี
ภาพเขียนทางประวัติศาสตร์ภาพนี้เป็นรูปวัวขนาดเล็กประมาณหนึ่งฝ่ามือ เขียนด้วยลายเส้นสีแดง ซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดียืนยันว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณนับพันปีมาก่อน
ภาพเขียนนี้ตั้งอยู่ในเขตบ้านเจริญพัฒนา ตำบลโพนงาม ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับช่องตาอู สามารถแวะเยี่ยมชมก่อนหรือหลังไปช่องตาอูได้
สภาพอากาศ ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
วันจันทร์
มีเมฆบางส่วน
30 ℃
17/02
จ.
30 ° 17 °
18/02
อ.
29 ° 13 °
19/02
พ.
31 ° 12 °
20/02
พฤ.
33 ° 16 °
21/02
ศ.
32 ° 15 °
22/02
ส.
31 ° 16 °
23/02
อา.
32 ° 15 °
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันจันทร์
: 09:00 - 15:00
วันพุธ
: 09:00 - 15:00
วันศุกร์
: 09:00 - 15:00
หมายเหตุเวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ พุธ และศุกร์
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงแรม
สุขา
ร้านขายสินค้าที่ระลึก
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สาธารณูปโภค
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณโทรศัพท์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
บ้านเจริญพัฒนา ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ