1 / 3
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtnakhonphanom001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้เปิดทำการ
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทกวน
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทกวน ถนนหลังศาลากลาง ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทกวน
ตั้งอยู่บ้านนาถ่อนทุ่ง ตำบลนาถ่อน เป็นชุมชนชนเผ่าไทกวนโบราณชนเผ่านี้มีประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่โดดเด่น โดยเฉพาะการตีมีด และการทอผ้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนท้องถิ่นโบราณ ในสมัยก่อนพอเสร็จจากการทำนาแล้ว ผู้หญิงก็จะทอผ้าไว้สำหรับสวมใส่ ส่วนผู้ชายนั้นก็จะทำพวก จอบ เสียม มีด เครื่องมือทางการเกษตร เพื่อที่จะใช้ในการทำนาหน้าต่อไป เป็นอย่างนี้มาช้านาน จนกลายเป็นอาชีพหลักของหมู่บ้าน “พอเสร็จหน้านา ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายตีเหล็ก” เป็นคติเศรษฐกิจพื้นเมืองของชนเผ่าไทกวน ปัจจุบันนี้การตีมีดด้วยมือแบบโบราณยังหลงเหลือให้ได้เห็นอยู่ เพราะวิธีนี้แม้จะได้มีดคุณภาพดีเยี่ยมกว่า แต่ก็ใช้เวลาและแรงกายเป็นอย่างมาก ปัจจุบันชาวบ้านจึงหันมาใช้เครื่องจักรในการตีมีด

นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถพ่วงข้างพาเที่ยวแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน คนตีเหล็ก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
การเดินทาง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 34 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 212 นครพนม-มุกดาหาร เลี้ยงขวาเข้าบ้านนาถ่อน
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:00 - 16:00
วันจันทร์
: 08:00 - 16:00
วันอังคาร
: 08:00 - 16:00
วันพุธ
: 08:00 - 16:00
วันพฤหัสบดี
: 08:00 - 16:00
วันศุกร์
: 08:00 - 16:00
วันเสาร์
: 08:00 - 16:00
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
สิ่งอำนวยความสะดวก
โฮมสเตย์
สุขา
ร้านอาหาร
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• น้ำบาดาล
• ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณโทรศัพท์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทกวน ถนนหลังศาลากลาง ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ