23 °
มีเมฆมาก
1 / 40
  • ชมวิดีโอ
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมคุณภาพไม้ผลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
เลขที่ 101/8 บ้านคลองช้าง หมู่ 16 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมคุณภาพไม้ผลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มท่องเที่ยวภายในอำเภอพะโต๊ะ มีกิจกรรม ล่องแพ ชมสวน ชิมผลไม้ เดินป่า เที่ยวน้ำตก ชิมอาหารพื้นบ้าน เช่น แกงส้มหยวกกล้วยป่ากับหมูสามชั้น, ใบเหลียงผัดไข่, ข้าวในกระบอกไม้ไผ่ ชิมกาแฟโบราณ
ลักษณะเด่น
กิจกรรมล่องแพ ชมสวน ชิมผลไม้ เดินป่า เที่ยวน้ำตก กลางคืนดูทะเลดาว ตื่นเช้าดูทะเลหมอก แดดออกดูทะเลป่า
ประวัติ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมคุณภาพไม้ผลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ปัจจุบันมีนายอติ พุทธิปิลันท์ หรือผู้ใหญ่หมี เป็นประธานกลุ่ม โดยการรวมกลุ่มในเริ่มแรกของกลุ่มเพื่อรวบรวมผลไม้ที่มีคุณภาพในพื้นที่เพื่อการต่อรองราคาสินค้ากับพ่อค้าคนกลาง โดยผลผลิตของกลุ่มเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต่อมาได้เพิ่มเติมการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรควบคู่ไปด้วย เพราะอำเภอพะโต๊ะมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ำ ลำธาร น้ำตก เปลวหมอก และสวนผลไม้ นานาชนิดตลอดทั้งปี รวมทั้งชาวพะโต๊ะ เป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีอันดี
ข้อมูลเพิ่มเติม

ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมคุณภาพไม้ผลตำบลพะโต๊ะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 ตำบลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

อำเภอพะโต๊ะ "ดินแดนภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้" จากคำขวัญของอำเภอพะโต๊ะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นดินแดนที่หลากหลายอุดมสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไปด้วยอากาศอันแสนบริสุทธิ์  จะได้สัมผัสถึงไอเย็นแห่งธรรมชาติ สายน้ำและขุนเขาที่โอบล้อมผู้มาเยือนให้ประทับใจกับกิจกรรมล่องแพ การชมทัศนียภาพของสายน้ำและริมสองฝั่งคลอง เที่ยวน้ำตก ชม ชิม ผลไม้จากสวน การเดินป่าชมธรรมชาติ และชิมอาหารพื้นบ้าน 

กิจกรรมท่องเที่ยวของกลุ่มจะดำเนินการในรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวภายในอำเภอพะโต๊ะ  โดยกิจกรรมประกอบด้วย

  1. กิจกรรมชม ชิม ผลไม้จากสวน  นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาวิถีชีวิตของเกษตร กร กระบวนการปลูกพืช และลิ้มลองกับรดชาดผลไม้จากสวนของเกษตรกรโดยตรงซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้คุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค

2. กิจกรรมล่องแพ เป็นกิจกรรมเด่นที่อยู่คู่กับอำเภอพะโต๊ะมาช้านาน และเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอพะโต๊ะเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวจะได้ผจญภัยในคลองพะโต๊ะตลอดทั้งปี การล่องแพจะเริ่มตั้งแต่คลองต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ผ่านมาอีกช่วงหนึ่งจะเป็นสวนทุเรียน สวนกาแฟ และสวนมังคุด สามารถลงเล่นน้ำได้ตามจุดที่กำหนด และแวะชมและชิมผลไม้สดจากสวนได้อีกด้วย

3. กิจกรรมท่องเที่ยวน้ำตก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเที่ยวน้ำตกได้หลากหลายที่ เช่น น้ำตกเหวโหลม น้ำตกเหวเตย

น้ำตกเหนือเหว น้ำตกเหวพลูหนัง

 

 

 

โดยน้ำตกมีความสูง น้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี สภาพเป็นธรรมชาติ

4. กิจกรรมเดินป่า นักท่องเที่ยวจะเดินสัมผัสกับพืชสมุนไพรหลากชนิด และดอกบัวผุดที่หาดูยาก ท่ามกลางป่าธรรมชาติ สามารถชมได้ทั้งปี

หากมาท่องเที่ยวอำเภอพะโต๊ะก็จะต้องลิ้มลองอาหารพื้นบ้านของอำเภอพะโต๊ะเช่น แกงส้มหยวกกล้วยป่ากับหมูสามชั้น, ใบเหลียงผัดไข่, ข้าวในกระบอกไม้ไผ่ และชิมกาแฟโบราณ

และหากต้องการศึกษาและสัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาติของอำเภอพะโต๊ะให้มากขึ้น ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวพักค้างกับโฮมเสตย์และรีสอร์ทในเครือข่ายของกลุ่มได้ซึ่งจะได้สัมผัสกับคำกล่าวที่ว่า"กลางคืนแลทะเลดาว ตื่นเช้าแลทะเลหมอก แดดออกแลทะเลป่า"

นอกจากนี้อำเภอพะโต๊ะจะมีการจัดเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ประจำทุกปี โดยจะจัดในวันเสาร์- อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี   ณ ลานกิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ และคลองพะโต๊ะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาสัมผัสการท่องเที่ยวล่องแพเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ พร้อมทั้งกินอาหารพื้นเมือง ตลอดจนได้สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวอำเภอพะโต๊ะ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวต่อไป

 

 

ผลไม้ตามฤดูกาล ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง เงาะ กล้วยเล็บมือนาง สละ ส้มโชกุน เป็นต้น

 

 

 

ผู้ติดต่อแหล่งท่องเที่ยว 1.นายอติ พุทธิปิลันท์ (ผู้ใหญ่หมี) 089-875 1908 2.นายศุภชัย อบแพทย์ (ครูโขง) 089-9093020

นางวิไลวรรณ ยอดไหม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะผู้รับผิดชอบดูแลกลุ่ม) โทร. 089-5885401 

 

สภาพอากาศ ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
วันพุธ
มีเมฆมาก
33 ℃
20/03
พ.
33 ° 23 °
21/03
พฤ.
34 ° 22 °
22/03
ศ.
32 ° 22 °
23/03
ส.
32 ° 21 °
24/03
อา.
33 ° 21 °
25/03
จ.
32 ° 24 °
26/03
อ.
31 ° 21 °
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 07:00 - 16:00
วันจันทร์
: 07:00 - 16:00
วันอังคาร
: 07:00 - 16:00
วันพุธ
: 07:00 - 16:00
วันพฤหัสบดี
: 07:00 - 16:00
วันศุกร์
: 07:00 - 16:00
วันเสาร์
: 07:00 - 16:00
หมายเหตุเวลาทำการ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามทางกลุ่มก่อนการเดินทาง
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มมุสลิม
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่ม Wedding & Honeymoon
• กลุ่ม Health & Wellness
• กลุ่ม Soft Adventure & Ecotourism
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: มีค่าใช้จ่าย
  - ต่างชาติ ผู้ใหญ่
: 450
  - ต่างชาติ เด็ก
: 450
  - ไทย ผู้ใหญ่
: 450
  - ไทย เด็ก
: 450
• หมายเหตุ : ล่องแพชมลำน้ำพะโต๊ะตามเส้นทางที่จัดให้ พร้อมอาหารกลางวัน 1 มื้อ มีค่าใช้จ่าย 450 บาท/คน (น้อยกว่า 3 คน เหมาลำ 1,500 บาท)สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายอติ พุทธิปิลันท์ (ผู้ใหญ่หมี) 089-875 1908 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และมีรายละเอียดค่าบริการที่เป็นโปรแกรมอื่นๆ นอกจากการล่องแพ
ข้อมูลแนะนำ
• เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่
: การล่องแพใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการเดินมาง
สิ่งอำนวยความสะดวก
โฮมสเตย์
ลานกางเต็นท์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
เลขที่ 101/8 บ้านคลองช้าง หมู่ 16 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
เบอร์ติดต่อ
089-875-1908
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ