1 / 19
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtsamutsongkhram001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
ตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ
โรงเจยิ่นเต๊กตั๊ว ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
ตลาดริมน้ำ ๓ อำเภอ เป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดราชบุรี กับจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายอำเภออัมพวา นายอำเภอบางคนทีและนายอำเภอวัดเพลง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้เกิดรายได้ในชุมชนอย่างทั่วถึง โดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งบริเวณวัดแจ้งเจริญ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ประชาชนยังมีวิถีชีวิตอยู่ริมน้ำ เปิดร้านขายของใช้เรือเป็นพาหนะ มีผลไม้หลากหลายชนิด ขนมไทย ๆ สถานที่ท่องเที่ยวร่มรื่น สักการะหลวงปู่หยอด เชื่อมโยงกับตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที นมัสการหลวงพ่อโตที่ศักดิ์ ณ วัดปราโมทย์ เลือกซื้อส้มโอขาวใหญ่ที่ขึ้นชื่อ ส้มแก้ว มะพร้าวพวงร้อย ขนมไทยในวรรณคดี สินค้าOTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีสะพานเชื่อมต่อกับตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลงที่มีบ้านเรือนอยู่ริมน้ำเช่นเดียวกันเรียกว่า สามสบ โดยเมื่อประมาณ ๕๐ กว่าปีที่ผ่านมาตรง บริเวณนี้เคยมีตลาดนัดทุกวันพฤหัสบดีจะที่ผู้คนจากจังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จะนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกัน แต่เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนไปผู้คนไปใช้รถยนต์เป็นพาหนะตลาดนัดดังกล่าวก็หายไป การที่อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี มาร่วมกันจัดตลาดริมน้ำ ๓ อำเภอ ที่จะมีทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยเริ่มตั้งวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวด้วยว่า นับว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของตลาดริมน้ำการรวมตัวของ ๓ ชุมชน อำเภอวัดเพลง อำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา โดยของอำเภอวัดเพลงจะใช้ชื่อว่า ถนนเพลินเพลง ฟังเพลงปรบไก่ ผลไม้ตามฤดูกาลของอำเภอวัดเพลง ขนมโบราณ นมัสการศาลเจ้าพ่อหลักหินสมัยทวารวดีอายุกว่าพันปี ชมความงดงามของโบสถ์คริสต์อายุ ๑๐๐ ปี ซึ่งจะมีสะพานเชื่อมโยงทั้งสามอำเภอสองจังหวัดพร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งสายน้ำชมวิถีชีวิตบ้านไม้เก่าริมคลองทั้งสองจังหวัด
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 09:00 - 20:00
วันเสาร์
: 09:00 - 20:00
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มมุสลิม
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• รถยนต์
• เรือ
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
สิ่งอำนวยความสะดวก
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณโทรศัพท์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
โรงเจยิ่นเต๊กตั๊ว ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ