20 °
ท้องฟ้าแจ่มใส
1 / 1
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์เขาบายศรี
11/1 ม.4 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีการดำเนินการในรูปวิสาหกิจชุมชน มีชื่อเสียงเป็น ที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เนื่องจากเปิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมายาวนาน มีขนาดพื้นที่รวมกัน 60-70 ไร่ ในสวนมีผลไม้ ประกอบด้วย ทุเรียน มังคุด ลองกอง สละ กล้วย และสวนผักสวนครัว
นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์จากการท่องเที่ยวสวนและได้รับความรู้ในการทำสวน เช่น การเก็บทุเรียน การบำรุงรักษาต้นไม้ผล กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการเดินชมสวน โดยมีผู้นำชม เป็นเจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัว หากถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีการสาธิตการตัดทุเรียน การเก็บผลไม้จากต้น นอกจากนั้นยังมีการจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เช่น ทุเรียนทอด ทอฟฟี่ทุเรียน ทุเรียนกวนที่นักท่องเที่ยวสามารถซื้อกลับหรือนั่งรับประทานที่สวน
ลักษณะเด่น
มีประสบการณ์ในการทำการเกษตรมายาวนาน มีต้นทุเรียนโบราณ ต้นมังคุดโบราณ อุโมงค์เก็บน้ำโบราณ อายุนับร้อยปี มีการบริหารจัดการโดยสมาชิกในชุมชน
สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
ประวัติ
เป็นชุมชนโบราณที่ทำการเกษตรมายาวนาน เริ่มจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้ามาให้ความรู้ในการทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบกับในช่วงเวลานั้นผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการระบายผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
สภาพอากาศ ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
วันพฤหัสบดี
ท้องฟ้าแจ่มใส
30 ℃
24/01
พฤ.
30 ° 19 °
25/01
ศ.
30 ° 20 °
26/01
ส.
31 ° 22 °
27/01
อา.
31 ° 20 °
28/01
จ.
32 ° 21 °
29/01
อ.
33 ° 20 °
30/01
พ.
32 ° 22 °
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 09:00 - 16:00
วันจันทร์
: 09:00 - 16:00
วันอังคาร
: 09:00 - 16:00
วันพุธ
: 09:00 - 16:00
วันพฤหัสบดี
: 09:00 - 16:00
วันศุกร์
: 09:00 - 16:00
วันเสาร์
: 09:00 - 16:00
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• มอเตอร์ไซด์
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: มีค่าใช้จ่าย
  - ต่างชาติ ผู้ใหญ่
: 300
  - ต่างชาติ เด็ก
: 150
  - ไทย ผู้ใหญ่
: 300
  - ไทย เด็ก
: 150
• หมายเหตุ : -
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
ร้านขายสินค้าที่ระลึก
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• ฝังกลบขยะ
• คัดแยกขยะ
• อื่นๆ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
• ไปรษณีย์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
11/1 ม.4 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ