1 / 2
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtkalasin001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว
แหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
สถานที่ตั้งและบริเวณ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณแหลมโนนวิเศษ ในท้องที่ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีหน่วยพิทักษ์ป่า 1 หน่วย คือ หน่วยพิทักษ์ป่านาโก ตั้งอยู่ท้องที่บ้านนาโก ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ พิกัด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว มีเนื้อที่ 210,938 ไร่ มีอาณาเขตบริเวณอยู่ในท้องที่ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

*หมายเหตุ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด*
ข้อมูลจาก: http://www.dnp.go.th
ลักษณะเด่น
ลักษณะเด่นของพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาวมีลักษณะเด่นคือเป็นเขื่อนเก็บกักน้ำที่
ใช้ในการชลประทานและเป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่ Sensitive
ต่อระบบการเกษตรของเกษตรกรของจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งต้องอาศัยน้ำจากเขื่อนลำปาว

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว มีบริเวณเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำชี-แม่น้ำมูลซึ่งที่ราบลุ่มทั้งสองเป็นที่ลุ่มต่ำ
ในฤดูฝนบางพื้นที่จะมีน้ำท่วมทุกปีสภาพทั่วไปจะเป็นพื้นน้ำประมาณ 95%
โดยอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ลำปาว และมีบางส่วนอยู่บนบก คือที่ตั้งสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว
และบ้านพักบริเวณแหลมโนนวิเศษ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
และพื้นที่ส่วนที่เป็นสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำปาว
ประวัติ
เนื่องด้วยในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำปาว มีนกชนิดต่างๆ มาอาศัยอยู่อย่างมากมายและ
มีการจับและล่ากันเป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2525 นายทวี หนูทอง นักวิชาการ กองอนุรักษ์สัตว์ป่า
ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าอุทยานสัตว์ป่าลำปาว ได้ทำการสำรวจและนำเสนอกองอนุรักษ์สัตว์ป่า
เพื่อจัดตั้งให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว จนถึงปี พ.ศ. 2531
จึงได้มีการประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำลำปาวทั้งหมด
เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว โดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 112 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2531
และได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 07:00 - 18:00
วันจันทร์
: 07:00 - 18:00
วันอังคาร
: 07:00 - 18:00
วันพุธ
: 07:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี
: 07:00 - 18:00
วันศุกร์
: 07:00 - 18:00
วันเสาร์
: 07:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ : วันและเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
การเดินทาง
• มอเตอร์ไซด์
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลแนะนำ
• ที่จอดรถ
: 100คัน
สาธารณูปโภค
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• กล้อง CCTV
• ถังดับเพลิง
• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
• สัญญาณเตือนภัย
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณ wifi
• โทรศัพท์สาธารณะ
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
• ไปรษณีย์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
แหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ