1 / 6
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtnan001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
วัดพญาวัด
บ้านพญาวัด หมู่ 6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
เป็นที่ตั้งของเจดีย์จามเทวี หรือพระธาตุวัดพญาวัด ปูชนียสถานที่เก่าแก่ และสำคัญแห่งหนึ่ง ของจังหวัดน่าน ด้วยช่าง ได้นำรูปแบบ มาจาก จังหวัดลำพูน ในยุคที่ล้านนากำลัง รุ่งเรืองถึงขีดสุด ทั้งทางศาสนาจักรและอาณาจักร และเมืองน่าน ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ของล้านนาอย่างเต็มที่
ลักษณะเด่น
-เป็นที่ตั้งของเจดีย์จามเทวี หรือพระธาตุวัดพญาวัด ปูชนียสถานที่เก่าแก่ และสำคัญแห่งหนี่ง ของจังหวัดน่าน
-ชาวบ้านเคารพนับถีอ
-มีธรรมมาสน์ฝีมือช่างเมืองน่านที่เก่าที่สุดเท่าที่พบมา
-สถูปเจดีย์สร้างด้วยศิลาแลงในสมัยพระนางจามเทวี มีลักษณะคล้ายเจดีย์กู่กุด (วัดจามเทวี)
ประวัติ
วัดพญาวัดเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งของจังหวัดน่าน แต่เดิมบริเวณวัดเป็นเขตศูนย์กลางเมืองน่านในสมัย
ที่ย้ายเมืองจากพระบรมธาตุแช่แห้งมาตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่านเมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๑ ในวัดมีเจดีย์จามเทวีหรือ
พระธาตุวัดพญาวัดซึ่งมีรูปแบบเป็นเจดีย์ที่พบเฉพาะศิลปะล้านนาระยะแรก สันนิษฐานว่าจำลองแบบมาจากเจดีย์
วัดกู่กุด อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ในยุคที่ล้านนากำลังรุ่งเรืองและมีอิทธิพลต่อเมืองน่าน
แล้วจึงมีการต่อเติมในภายหลังราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 07:30 - 18:00
วันจันทร์
: 07:30 - 18:00
วันอังคาร
: 07:30 - 18:00
วันพุธ
: 07:30 - 18:00
วันพฤหัสบดี
: 07:30 - 18:00
วันศุกร์
: 07:30 - 18:00
วันเสาร์
: 07:30 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ : วันและเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
• กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลแนะนำ
• ที่จอดรถ
: 30
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบการสื่อสาร
• โทรศัพท์สาธารณะ
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
บ้านพญาวัด หมู่ 6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
เบอร์ติดต่อ
054 521118
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ