1 / 13
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้เปิดทำการ
อุโมงค์โฮมสเตย์
234 หมู่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
กิจกรรมท่องเที่ยว... ที่ บ้านอุโมงค์

วัดเชตวัน-ศาลเจ้าพ่อกู่ช้าง กู่ม้า ชื่นชมวัฒนธรรมล้านนาโบราณ ณ ศูนย์วัฒนธรรมชุมชน หรือห้างเจ้า พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมของใช้ สมัยโบราณ จากนั้นไป “วัดเชตวัน” ชมวัดเก่าแก่ฝีมือช่างพม่าพร้อม สักการะพระนอน ต่อด้วยไป “ศาลเจ้าพ่อกู่ช้าง-กู่ม้า” สุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี นาม “ภูก่ำงาเขียว”โบราณสถานที่ชาวลำพูนให้ความเคารพศรัทธา

การทำสาดแหย่ง - สัมผัสวิถีชุมชน การทำ “สาดแหย่ง” การทอผ้าพื้นเมือง อาทิ ผ้าซิ่นลายดอก ถุงย่าม กางเกงสะดอ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชนและเครือข่าย อาทิ การทำลำไยอบแห้ง ไวน์ แคบหมู ขนมจีน และสวนผึ้ง
ลักษณะเด่น
ตำบลอุโมงค์เป็นตำบลที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่โดดเด่น ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านชุมชนไตยองและไตพื้นเมือง
ประวัติ
ชุมชนบ้านอุโมงค์เป็นชื่อแปลงมาจากคำว่า โอ้งโม่ง เป็นคำพื้นเมือง แปลว่า เป็นหลุมเป็นบ่อ อยู่บริเวณหน้าวัดอุโมงค์ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าใต้พระเจดีย์มีอุโมงค์อยู่ภายใน ต่อมามีพระธุดงค์รูปหนึ่งได้จาริกผ่านมา ได้มีนิมิตเห็นพระยานาคพิทักษ์รักษาสมบัติใต้อุโมงค์ไว้ ด้วยเกรงว่าจะมีผู้ไปรบกวนอันอาจเป็นอันตรายจึงได้สร้างเจดีย์ครอบอุโมงค์ไว้ ต่อมาได้มีการบูรณะและพัฒนาจนเป็นวัดอุโมงค์ในปัจจุบัน ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมตั้งถิ่นฐานอยู่ตามที่ราบลุ่มและอยู่อาศัยตามริมน้ำลำคลอง เป็นกลุ่มชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน และมีชุมชนหนาแน่นบริเวณสองข้างถนน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน เป็นอาชีพหลัก รองลงมา คือ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอาชีพอื่นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูล : นายคณาวุฒิ ติปิน 

ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:00 - 17:00
วันจันทร์
: 08:00 - 17:00
วันอังคาร
: 08:00 - 17:00
วันพุธ
: 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี
: 08:00 - 17:00
วันศุกร์
: 08:00 - 17:00
วันเสาร์
: 08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ : ทุกวัน
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
สิ่งอำนวยความสะดวก
โฮมสเตย์
สุขา
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณ wifi
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
234 หมู่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
umonghomestay.thailand@gmail.com
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ