1 / 10
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtnongbualamphu001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้เปิดทำการ
แหล่งโบราณคดีบ้านกุดคอเมย
วัดบูรพา(วัดกุดคอเมย) บ้านกุดเมย ตั้งอยู่ หมู่ 4 ตำบลกุดคอเมย อำเภอโนนสัง ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
แหล่งโบราณคดีบ้านกุดคอเมย ในอดีตเป็นที่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยชุมชนแห่งนี้ มีการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ทำเครื่องประดับ และหล่อโหะแบบต่างๆ หลักฐานที่ปรากฏในยุคแรกๆ ได้แก่ แหล่งโบราณคดีกุดกวางสร้อยและกุดค้อเมย ซึ่งพบโครงกระดูกมนุษย์และสัตว์ เศษภาชนะดินเผา เศษเครื่องประดับสำริด รวมทั้งเครื่องมือเหล็กต่างๆ ที่มีอายุร่วมสมัยกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

ข้อควรระวัง
1. ไม่ควรขีดเขียนลงในโบราณสถานและโบราณวัตถุ
2. ไม่ปีนป่าย
3. ไม่เก็บวัตถุโบราณกลับบ้าน
4. ปฎิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ลักษณะเด่น
-โบราณวัตถุเครื่องปั้นดินเผา
ประวัติ
เป็นแหล่งที่ขุดค้นพบสิ่งของเครื่องใช้ โบราณวัตถุและศิลปะวัตถุ ลักษณะของภาชนะเครื่องปั้นดินเผาคล้ายกับวัฒนธรรมบ้านเชียง แหล่งโบราณคดีบ้านกุดคอเมย ตั้งอยู่ที่ตำบลกุดดู่ บริเวณเชิงเขาภูพานด้านทิศตะวันตก ส่วนแหล่งโบราณคดีบ้านกุดกวางสร้อย ตั้งอยู่เชิงเขาภูเก้าด้านทิศตะวันออก โบราณวัตถุประเภทเด่นๆ ที่ขุดพบได้แก่ โครงกระดูกคน ภาชนะดินเผา กำไลสำริด กำไลหิน
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:00 - 18:00
วันจันทร์
: 08:00 - 18:00
วันอังคาร
: 08:00 - 18:00
วันพุธ
: 08:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี
: 08:00 - 18:00
วันศุกร์
: 08:00 - 18:00
วันเสาร์
: 08:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลแนะนำ
• ที่จอดรถ
: 50 คัน
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
ร้านอาหาร
ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณโทรศัพท์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
วัดบูรพา(วัดกุดคอเมย) บ้านกุดเมย ตั้งอยู่ หมู่ 4 ตำบลกุดคอเมย อำเภอโนนสัง ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
อีเมล
Nongbualamphu@mots.go.th
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ