1 / 2
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtsisaket001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องสะงำ
ด่านชายแดนช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่เลขที่ 999 ตำบล ไพรพัฒนา อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ยกเลิกส่วนราชการเดิมแล้วจัดตั้งส่วนราชการใหม่ประกับมติ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ได้อนุมัติยุบเลิกตำแหน่งต่าง ๆ ในส่วนราชการเดิมและกำหนดตำแหน่งให้กับส่วนราชการใหม่ ซึ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง 428 – 429/2552 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 7 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
ลักษณะเด่น
เป็นจุดผ่านแดนถาวร
ประวัติ
ตรวจคนเข้าเมือง เดิมชื่อ ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูสิงห์ ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีช่องทางการเข้าออกราชอาณาจักร 1 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ และมีเขตพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดศรีสะเกษทั้งหมด
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:00 - 20:00
วันจันทร์
: 08:00 - 20:00
วันอังคาร
: 08:00 - 20:00
วันพุธ
: 08:00 - 20:00
วันพฤหัสบดี
: 08:00 - 20:00
วันศุกร์
: 08:00 - 20:00
วันเสาร์
: 08:00 - 20:00
หมายเหตุเวลาทำการ : -
การเดินทาง
• มอเตอร์ไซด์
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
ด่านชายแดนช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ