1 / 16
  • ชมวิดีโอ
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtsamutsongkhram001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
วิสาหกิจชุมชนชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองโคน
วิสาหกิจชุมชนชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองโคน 1/3 หมู่ 3 ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และเกิดจิตสำนึกในทรัพยากรธรรมชาติ มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมากมายเช่น
- การปลูกป่าชายเลน
- ล่องเรือชมป่าชายเลนพระเทพรัตนราชสุดาทรงปลูกร่วมกับชาวบ้านบนเนื้อที่ 6,000 ไร่
- ให้อาหารลิงแสมและชมนกทะเล
- ถีบกระดานเลน เล่นสกีน้ำ
- นอนกระเตงกลางทะเล
และที่พลาดไม่ได้คืออาหารทะเลสดๆ รสชาติอร่อยราคาไม่แรง
ลักษณะเด่น
ร่วมกันปลูกป่าชายเลน
ชมการสาธิตวิธีการเรียกลิง และให้อาหารลิง
กิจกรรมกระดานเลนและสกีน้ำ
อาหารทะเลสด อร่อย
ประวัติ
ป่าชายเลนคลองโคนในอดีตนั้น มีพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบุรณ์ มีสัตว์น้ำอาศัยอยู่นานาชนิด มีระบบนิเวศที่ดี มีกุ้งหอยปูปลาชุกชุม ชาวบ้านที่อาศัยอยู่สองฝั่งคลองสามารถทำหากินได้อย่างไม่ลำบาก ป่าชายเลนคลองโคนแต่ก่อนนั้นมีพื้นที่มากกว่า 70,000 ไร่ ต่อมาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำเป็นนากุ้ง ทำให้พื้นที่ป่าลดน้อยลงเหลือเพียง 1,000 ไร่ พร้อมกับระบบนิเวศป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมลง
มนต์สเน่ห์ทะเลโคลนแห่งแรกอยู่ที่ "ชุมชนคลองโคลน" อำเภอ เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวแม่กลอง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งออกเรือหาปลา ทำฟาร์มหอยแครง หอยแมลงภู่
พิร์นิธิ รัตนพงศ์ธระ รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองโคน ทายาทผู้ใหญ่ชงค์ ผู้บุกเบิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวนี้เล่าถึงจุดกำเนิดชุมชนแห่งนี้ว่า
ในอดีตระหว่างปี พ.ศ. 2529-2533 จังสมุทรสงครามมีการบุกเบิกพื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำกันในผืนป่าชายเลนบริเวณปากอ่าวเป็นอย่างมาก ขนกระทั่งชาวบ้านที่เล็งเห็นปัญหาจึงร่วมกันหาทางฟื้นฟูป่าชายเลน ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2524 เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ก่อนจะปลูกป่าชายเลนเรื่อยมาซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนสยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จมาเป็นขวัญกำลังใจถึง 5 ครั้ง มีต้นโกงกางทรงปลูกอยู่ 5 แปลง โดยจากการคาดคะเนของผู้มีประสบการณ์ คาดว่าขณะนี้คลองโคนน่าจะได้ผืนป่าชายเลนคืนมากว่า 5,000 ไร่
เมื่อป่าชายเลนกลับมา ชุมชนมีความพร้อม ชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงรวมตัวกันจัดตั้งโครงการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมชึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนและช่วยในเรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลนด้วยการร่วมมือของนักท่องเที่ยวโดยมีการแบ่งการทำงานเป็น 5 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มเพาะต้นกล้า กลุ่มเรือ กลุ่มทำกะเตงกลางทะเล กลุ่มทำอาหาร กลุ่มทำโฮมสเตย์
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 07:00 - 19:00
วันจันทร์
: 07:00 - 19:00
วันอังคาร
: 07:00 - 19:00
วันพุธ
: 07:00 - 19:00
วันพฤหัสบดี
: 07:00 - 19:00
วันศุกร์
: 07:00 - 19:00
วันเสาร์
: 07:00 - 19:00
หมายเหตุเวลาทำการ : ทุกวัน
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่ม Soft Adventure & Ecotourism
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่ม Volunteer Tourism
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: มีค่าใช้จ่าย
  - ต่างชาติ ผู้ใหญ่
: 600
  - ต่างชาติ เด็ก
: 600
  - ไทย ผู้ใหญ่
: 600
  - ไทย เด็ก
: 600
• หมายเหตุ : สำหรับทริปท่องเที่ยว 1 วันมันส์สุดขีด
ข้อมูลแนะนำ
• เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่
: 6-7 ชั่วโมง
• ที่จอดรถ
: 100 คัน
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงแรม
บ้านพักรับรอง
โฮมสเตย์
สุขา
ร้านอาหาร
ร้านขายสินค้าที่ระลึก
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• เครื่องปั่นไฟ
ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณ wifi
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ระบบบำบัดน้ำเสีย
• ระบบบำบัดน้ำเสีย
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองโคน 1/3 หมู่ 3 ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
เบอร์ติดต่อ
086 – 17779421 , 089-7468803 และ 034-731188
เว็บไซต์
อีเมล
mangrovecenter@hotmail.com
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ