1 / 2
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtphetchabun001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้เปิดทำการ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
ในชุมชนที่เราอยู่อาศัย นอกจากบ้านเรือนและผู้คน ยังคงมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนในชุมชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และแสดงซึ่งศาสนาที่คนในชุมชนนับถือ นั่นคือ ศาสนสถาน หรือ เทวสถาน ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน เมื่อมีการตั้งถิ่นฐานก็ย่อมมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆมากมาย และเมื่อมีเหตุให้ต้องย้ายถิ่นฐานก็มักจะทิ้งร่องรอยต่างๆเอาไว้ ให้คนรุ่นหลังและนักโบราณคดีได้เข้ามาศึกษาและพิสูจน์ถึงความเป็นจริงในอดีต
ลักษณะเด่น
-เมืองโบราณตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ
-ปรากฏลักษณะคูเมืองโบราณชัดเจน
-มีโบราณสถาณภายในเขตกำแพงเมือง
-มีลักษณะความเป็นธรรมชาติ มีนกต่างๆ อาศัยอยู่
ประวัติ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นเมืองโบราณที่สำคัญ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ วึ่งมีพื้นที่ 2,889 ไร่ หรือประมาณ 4.7 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบแบบเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี ที่ยังคงสามารถรักษารูปแบบแต่เดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุดโดยไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแห่งหนึ่งของประเทศไทย แบ่งพื้นที่ภายในเป็นสองเมืองที่นับได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะที่พบไม่มากนักในเมืองร่วมสมัยเดียวกันที่พบในปัจจุบัน

เมืองเก่าศรีเทพ เดิมชื่อ เมืองอภัยสาลี ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็น เมืองศรีเทพ เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในยุคของขอมเรืองอำนาจ ซึ่งคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี เมืองศรีเทพ เป็นเมืองที่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ มีเนื้อที่ประมาณ 2,889 ไร่ หรือ 4.7 ตรกม.. ภายในตัวเมืองศรีเทพแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เมืองส่วนใน มีลักษณะเป็นรูปเกือบกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 กม. มีช่องทางเข้าออก 8 ช่องทาง พื้นที่ภายในเป็นที่ราบลอนคลื่น มีสระน้ำและหนองน้ำกระจายอยู่ทั่วไป และมีโบราณสถานที่ขุดแต่งแล้ว และยังไม่ได้ขุดแต่งประมาณ 70 แห่ง เมืองส่วนนอก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อกับเมืองส่วนใน มีขนาดเป็น 2 เท่าของเมืองส่วนใน มีช่องทางเข้าออก 7 ช่องทาง มีสระน้ำกระจายอยู่ทั่วไป และมีโบราณสถานกระจายอยู่แบบเดียวกับเมืองส่วนใน
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:00 - 16:30
วันจันทร์
: 08:00 - 16:30
วันอังคาร
: 08:00 - 16:30
วันพุธ
: 08:00 - 16:30
วันพฤหัสบดี
: 08:00 - 16:30
วันศุกร์
: 08:00 - 16:30
วันเสาร์
: 08:00 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ : วันจันทร์-วันอาทิตย์ 08.30-17.00 น.
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
การเดินทาง
• มอเตอร์ไซด์
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: มีค่าใช้จ่าย
  - ต่างชาติ ผู้ใหญ่
: 100
  - ต่างชาติ เด็ก
: 100
  - ไทย ผู้ใหญ่
: 20
  - ไทย เด็ก
: 20
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลแนะนำ
• เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่
: 40 นาทีโดยประมาณ
• ที่จอดรถ
: 50 คัน
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
เบอร์ติดต่อ
056-921322,056-921317
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ